Kariera w RGW

W związku z dynamicznym rozwojem RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna umożliwia studentom i absolwentom Wydziałów Prawa i Administracji pogłębianie wiedzy i wzbogacanie doświadczenia zawodowego w ramach cyklicznego programu praktyk studenckich i staży absolwenckich.

Ofertę praktyk kierujemy do studentów ostatnich lat studiów prawniczych, osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką prawa gospodarczego, znających języki obce. Ofertę stażu kierujemy do absolwentów Wydziałów Prawa zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego, pracą w młodym zespole, pod kierunkiem specjalistów.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk lub stażu w Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna prosimy o przesyłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: rekrutacja@rgw.com.pl