WOJCIECH ROCŁAWSKI

Rechtsanwalt & Radca prawny

jest od 1999 r. niemieckim adwokatem obecnie wpisanym na listę adwokatów w Berlinie oraz od 2003 r. polskim radcą prawnym.

Mecenas Rocławski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa umów handlowych. Doradza w transakcjach typu M&A, project finance, nabywaniu przedsiębiorstw, obrocie udziałami oraz łączeniu i podziale podmiotów gospodarczych. Przygotowuje transakcje handlowe, prowadzi procesy negocjacyjne oraz posiada szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących praktyk handlowych.

PIOTR R. GRACZYK

Adwokat

jest Adwokatem. Ukończył aplikację adwokacką i złożył zawodowy egzamin adwokacki w grudniu 2005 r., uzyskując wpis na listę adwokatów w styczniu 2006 r.

Mecenas Graczyk posiada długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności zaś w zakresie prawa karnego gospodarczego. Adwokat Piotr R. Graczyk reprezentuje wysoce wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w postępowaniach karnych w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ponadto świadczy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego przedsiębiorstwom pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes).

PROF. WOJCIECH CIEŚLAK

Adwokat

jest adwokatem wykonującym zawód od 1997 r. Ukończył aplikację prokuratorską (1992) i wykonywał uprzednio zawód prokuratora.

Profesor Wojciech Cieślak reprezentuje Klientów w skomplikowanych sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Dr hab. Wojciech Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii. Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego.

Od 2011 roku należy do Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. Jest współautorem Systemu Prawa Karnego – „Kary i środki karne. .”. Prof. Cieślak jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (Association Internationale de Drot Penal).

ANNA PORĘBSKA, LL.M.

Adwokat

jest adwokatem. Ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/27/16. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę na temat: „Kontrola koncentracji na rynku mediów w prawie Unii Europejskiej”, a także dziennikarstwo i komunikację społeczną w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego (praca dot. prawnych aspektów zniewagi prasowej). Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW. W czasie studiów stypendystka na Uniwersytecie w Bonn, w Hamburgu oraz w Saarbrücken. W ramach stypendium DAAD ukończyła studia podyplomowe LL.M. na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn z zakresu prawa niemieckiego, zakończone pracą na temat „Pojęcie utworu w niemieckim, polskim i europejskim prawie autorskim” pod kierunkiem Prof. M. Leistnera.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w niemieckiej kancelarii adwokackiej oraz jako stażystka w kancelarii RGW w 2010 r.

Jej zainteresowania dotyczą prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa prasowego, prawa konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.

MARCIN BIERŁA

jest aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską zatytułowaną „Wybrane zagadnienia z zakresu przestępstw nieuczciwej konkurencji w polskim prawie karnym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Król-Bogomilskiej.

W Kancelarii RGW pracuje od stycznia 2014 r.

Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień prawa nieuczciwej konkurencji, prawa karnego gospodarczego oraz prawa sportowego.

KONRAD KOWALSKI

jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obronił pracę magisterską zatytułowaną „Utrudnianie dostępu do rynku w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Heidelbergu. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego WPiA UG. W ramach stypendium fundacji Marga und Kurt Möllgaard ukończył studia podyplomowe LL.M. na Uniwersytecie w Kolonii z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, pod kierunkiem prof. Karla – Nikolausa Peifera. Laureat organizowanego przez Kancelarię RGW i portal UCLP konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w 2015 r.

Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień prawa gospodarczego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

ANNA KOŁODZIEJCZYK

jest prawnikiem w Kancelarii RGW.

Jest absolwentką Wydziału Prawa King’s College London w Wielkiej Brytanii oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Amsterdamskiego na kierunku  Prawo Międzynarodowe i Europejskie ze specjalizacją w międzynarodowym prawie handlowym i inwestycyjnym.

Jej zainteresowania skupiają się na prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej.

ZESPÓŁ DORADCZY RGW

Prowadzenie kompleksowego doradztwa prawnego przez RGW możliwe jest dzięki przyjętej polityce współdziałania działów cywilno-handlowych z karnymi, które wzajemnie się uzupełniając tworzą spójny program na potrzeby Klienta. Kancelaria RGW powołała stały zespół doradczy, którego celem jest tworzenie oraz konsultowanie spójnego programu zapewnienia pomocy prawnej na wielu płaszczyznach procesowych i pozaprocesowych.

W skład Zespołu Doradczego RGW wchodzą profesjonalni pełnomocnicy z wieloletnim doświadczeniem:

ROMAN STACEWICZ

Adwokat

jest Adwokatem uprawnionym do zastępstwa procesowego przed wszystkimi sądami w Polsce.Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie adwokata. Przez cztery lata był polskim radcą prawnym doradzającym w Libii przy budowie elektrowni w El Homs. Sfera zainteresowań Mecenasa Stacewicza obejmuje w szczególności przestępczość gospodarczą. Świadczy wysoce wykwalifikowaną pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Jest wieloletnim kierownikiem zespołu wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Adwokat Roman Stacewicz jest mecenasem inicjatyw kulturalnych i społecznych.

JAROSŁAW POSTÓŁ

Doradca podatkowy

jest doradcą podatkowym. Został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 00311 i wykonuje zawód doradcy podatkowego od blisko 20 lat. Zajmuje się głównie zagadnieniami optymalizacji podatkowej, uczestniczy w procesach przekształceń spółek prawa handlowego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami administracji skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.