Prawo upadłościowe

Zawirowania na rynkach lokalnych i światowych mogą doprowadzić nawet dobrze prosperującego przedsiębiorcę do stanu zagrożenia niewypłacalnością. Wychodząc z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia, prawnicy Kancelarii RGW starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie restrukturyzacyjne, a w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek oferują pomoc prawną w toku postępowania upadłościowego.

Klienci RGW mogą skorzystać m.in. z następujących usług:

 • doradztwo prawne w zakresie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych
 • analiza kondycji finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstw oraz programów naprawczych
 • ocena zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości
 • przygotowywanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużników i wierzycieli
 • prowadzenie procedur układowych i naprawczych
 • negocjowanie propozycji układowych z wierzycielami
 • reprezentacja dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego
 • współpraca z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi
 • pomoc prawna przy prowadzeniu upadłości transgranicznych
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością wobec wierzycieli
 • reprezentowanie członków organów spółek w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych

Informacje o nowym prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym w Polsce na stronie Unfair Competition & Compliance Law Portal.