Podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego:

• ustawa z dnia 26 maja 1982 prawo o adwokaturze

• ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnychpdf

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu pdf2

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.pdf3

Zasady Etyki Adwokackiej pdf7

Zasady Etyki Radcy Prawnegopdf4

Kodeks Etyczny Dla Prawników w Unii Europejskiej pdf5