Sukcesja przedsiębiorstwa – rozwiązanie problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy

| Branża produkcyjna, Transport, Wydarzenia | No Comments
25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem...

Kancelaria RGW zaprasza na praktyki studenckie

| Wydarzenia | No Comments

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oferuje płatne praktyki studenckie z możliwością nawiązania stałej współpracy. Wymagania: student 3-5 roku na Wydziale Prawa, znajomość języka niemieckiego, zainteresowanie prawem karnym,…

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| Gospodarka odpadami, Transport, Wydarzenia | No Comments

Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa…

Kontrola podatkowa i ryzyka karne związane z podatkiem VAT – prezentacja z 16.10.2018 r.

| Wydarzenia | No Comments

16 października 2018 r. odbyło się w ramach organizowanego regularnie przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą CFO-Forum spotkanie poświęcone tematyce kontroli skarbowej oraz ryzyk karnych i karno-skarbowych związanych z podatkiem VAT. Spotkanie…

Autumn Conference CONSULEGIS – Praga, 18-21. października 2018 r.

| Wydarzenia | No Comments

W dniach 18-21 października 2018 r. w czeskiej Pradze odbyła się jesienna konferencja CONSULEGIS – międzynarodowego stowarzyszenia firm prawniczych, którego członkiem Kancelaria RGW jest od 2009 r. W programie tegorocznej…

Cykl “Zmiany w prawie” – Nowelizacja ustawy o odpadach

| Gospodarka odpadami, Wydarzenia | No Comments
W ramach cyklu "Zmiany w prawie" Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa materiał, który w zwięzłej i przystępnej formie wyjaśnia, jakie zmiany wprowadzone zostały w ustawie o odpadach z 14 grudnia...

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek