Prawomocny wyrok w sprawie frankowej – kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR

| Wydarzenia | No Comments

Wyrokiem z 8 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku i utrzymał w mocy korzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r….

RGW Berlin – zmiana adresu od 1 listopada 2019 r.

| Wydarzenia | No Comments

Informujemy,  że z dniem 1 listopada 2019 r. ulega zmianie adres kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte w Berlinie. Nowy adres: RGW Roclawski Rechtsanwälte Rechtsanwalt Wojciech Roclawski Kaiserdamm 26 14057 Berlin, Niemcy…

Magazyn Olimpijski: “Ćwierćwiecze sportowego sądu” – wywiad z mec. Piotrem R. Graczykiem

| Wydarzenia | No Comments

W październikowym numerze  “Magazynu Olimpijskiego” ukazał się wywiad z mec. Piotrem R. Graczykiem, który sprawuje funkcję arbitra, Członka Rady oraz Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W rozmowie z rzecznikiem Polskiego…

Wyrok TSUE dotyczący kredytów frankowych – co oznacza dla kredytobiorców?

| Wydarzenia | No Comments

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał długo oczekiwany przez polskich konsumentów i sądy wyrok w sprawie C-260/18, w których odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie odnoszące…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia informacji

| Wydarzenia | No Comments

13 października 2019 r. na podstawie postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie miał…

Prosta Spółka Akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.

| Wydarzenia | No Comments

Od 1 marca 2020 r. na skutek nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych uchwalonej 19 lipca 2019 r. wprowadzony zostanie do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj spółki kapitałowej nazwanej przez ustawodawcę Prostą…

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek