Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa?

| Uncategorized | No Comments
Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa? W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu i nowoczesnych technologii, które ułatwiają nam codzienne...

Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej odsłonie

| Uncategorized | No Comments
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - projekt 9 czerwca 2018 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w...

Kancelaria RGW i Ambasada Austrii zapraszają na seminarium dot. RODO

| Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW wspólnie z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii w Polsce – Advantage Austria – organizują seminarium w ramach Austrian Business Circle pt. „Jakie zmiany przynosi RODO dla przedsiębiorców działających w…

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

| Uncategorized | No Comments

Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej stosowane będą jednolite reguły dotyczące ochrony danych osobowych. Pozostało zatem niewiele czasu na wdrożenie nowych regulacji poprzez dostosowanie istniejącego systemu ochrony…

Wiosenna konferencja CONSULEGIS w Dublinie

| Uncategorized | No Comments

W dniach 25-29 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna wiosenna konferencja Stowarzyszenia Firm Prawniczych CONSULEGIS. Tym razem przedstawiciele kancelarii członkowskich spotkają się w Dublinie. Członkowie Stowarzyszenia CONSULEGIS będą mieli możliwość…

Kredyty-Frankowe-Infolinia

Kredyty frankowe – infolinia

| Uncategorized | No Comments
Kredyty frankowe  - infolinia Posiadają Państwo kredyt frankowy? Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują wobec Banku? Zapraszamy do skorzystania z infolinii Kancelarii RGW oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi...

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek