RGW Berlin – zmiana adresu od 1 listopada 2019 r.

| Wydarzenia | No Comments

Informujemy,  że z dniem 1 listopada 2019 r. ulega zmianie adres kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte w Berlinie. Nowy adres: RGW Roclawski Rechtsanwälte Rechtsanwalt Wojciech Roclawski Kaiserdamm 26 14057 Berlin, Niemcy…

Magazyn Olimpijski: “Ćwierćwiecze sportowego sądu” – wywiad z mec. Piotrem R. Graczykiem

| Wydarzenia | No Comments

W październikowym numerze  “Magazynu Olimpijskiego” ukazał się wywiad z mec. Piotrem R. Graczykiem, który sprawuje funkcję arbitra, Członka Rady oraz Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W rozmowie z rzecznikiem Polskiego…

Wyrok TSUE dotyczący kredytów frankowych – co oznacza dla kredytobiorców?

| Wydarzenia | No Comments

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał długo oczekiwany przez polskich konsumentów i sądy wyrok w sprawie C-260/18, w których odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie odnoszące…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia informacji

| Wydarzenia | No Comments

13 października 2019 r. na podstawie postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie miał…

Prosta Spółka Akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.

| Wydarzenia | No Comments

Od 1 marca 2020 r. na skutek nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych uchwalonej 19 lipca 2019 r. wprowadzony zostanie do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj spółki kapitałowej nazwanej przez ustawodawcę Prostą…

Od 7 listopada 2019 r. powraca odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych

| Wydarzenia | No Comments
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. obejmuje między innymi przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Sprawy kwalifikowane jako gospodarcze będą jak dotychczas rozpoznawane przez wydziały gospodarcze sądów,...

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek