Adw. Piotr R. Graczyk ponownie wybrany na Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

| Wydarzenia | No Comments

W dniu 19 lutego 2020 r. adwokat Piotr R. Graczyk, Wspólnik Zarządzający Kancelarii RGW, został wybrany ponownie na stanowisko Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w kadencji…

White Collar Crime Law Firm of the Year in Poland – wyróżnienie Corporate INTL Awards 2020

| Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW została wyróżniona w prestiżowym rankingu Corporate INTL Awards 2020. Praktyka prowadzona przez adw. Piotra R. Graczyka zdobyła tytuł “White Collar Crime Law Firm of the Year in Poland”….

Nieważność umowy kredytu denominowanego – brak określenia kwoty kredytu

| Wydarzenia | No Comments

10 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna w całości. Podkreślić należy, że konstrukcja umowy, której dotyczyła sprawa, różni się w znacznym stopniu…

Konkurs na najlepszą pracę magisterską – prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – wręczenie nagrody

| Wydarzenia | No Comments

10 stycznia 2020 r. w siedzibie Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna odbyło się wręczenie nagrody głównej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa…

Prawomocny wyrok w sprawie frankowej – kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR

| Wydarzenia | No Comments

Wyrokiem z 8 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku i utrzymał w mocy korzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r….

RGW Berlin – zmiana adresu od 1 listopada 2019 r.

| Wydarzenia | No Comments

Informujemy,  że z dniem 1 listopada 2019 r. ulega zmianie adres kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte w Berlinie. Nowy adres: RGW Roclawski Rechtsanwälte Rechtsanwalt Wojciech Roclawski Kaiserdamm 26 14057 Berlin, Niemcy…

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek