WOC

Kontaktdaten:

E-Mail: woc@rgw.com.pl
Tel. +49 22 883 6250
vCard herunterladen

Lebenslauf:

 • Adwokat (polnischer Rechtsanwalt) seit 1997,
 • Leiter des Lehrstuhls für materielles Strafrecht an der Universität Ermland-Masuren in Olsztyn,
 • Senior Counsel bei der RGW Kanzlei seit Januar 2013,
 • stellvertretender Chefredakteur von „Unfair Competition & Compliance Law Portal“

Erfahrung

Herr Professor Wojciech Cieślak verfügt über langjährige Berufserfahrung im Bereich des Strafrechts und Strafverfahrensrechts.

Er vertritt Mandanten in komplizierten Strafsachen in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren, darunter auch in Verfahren vor dem Obersten Gericht in Kassationssachen.

Nach dem Abschluss des Referendariats für Staatsanwälte im Jahre 1992 hat der Adwokat Cieślak den Beruf des Staatsanwalts ausgeübt.

Professor Wojciech Cieślak verbindet die Ausübung des Anwaltsberufs mit der Wissenschaftsarbeit, indem er den Lehrstuhl für materielles Strafrecht an der Universität Ermland-Masuren in Olsztyn leitet.

Darüber hinaus ist Herr Professor Cieślak ein anerkannter Autor von Fachveröffentlichungen im Gebiet des Strafrechts und Strafverfahrensrechts.

Als Senior Counsel unterstützt Professor Cieślak das Team der RGW Kanzlei in der ganzen Reihe von Verfahren im Bereich des Wirtschafts- und Finanzstrafrechts.

Veröffentlichungen

 • Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej, dział I, II oraz rozdział 54a, red. W. Cieślak, K.J. Pawelec, I. Tuleya, M. Gabriel – Węglowski, nr wyd. 1; Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017,
 • Zarys Ukraińskiego Prawa Karnego [współautor:] P. Fedusio, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, nr wyd. I, Gdańsk 2013, s. 208,
 • Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Wydawnictwo Wolters Kluwer, nr wyd. I, Warszawa 2010, s. 416,
 • Nawiązka w polskim prawie karnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, wyd. II poprawione, s. 251,
 • Wymuszenie rozbójnicze, Wydawnictwo Zakamycze, nr wyd. 1, Zakamycze 2000, ss.356,
 • Kodeks postępowania karnego z orzecznictwem, Wydawnictwo Lex, nr wyd. 1, Sopot 1999, ss. 1152,
 • Wzory pism w sprawach karnych, Wydawnictwo LEX, nr wyd. 1, Sopot 1999, ss. 375,
 • Rozdział II: § 18 Świadczenie pieniężne [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji karnoprawnej, pod red. M. Melezini, 2. wydanie, Warszawa 2016,
 • Rozdział III § 24 Nawiązka [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, pod red. M. Melezini, 2.wydanie, Warszawa 2016,
 • Rozdział II – Postępowanie przyspieszone [w:] System PRawa Karnego Procesowego, t. XIV, red. naukowa : F. Prusak, Warszawa 2015,
 • Co piszczy w ustawie? (O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), dr hab. Wojciech Cieślak, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012,
 • Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony znaków towarowych, dr hab. Wojciech Cieślak (współautor I. Płaczek), Prokuratura i Prawo 7-8, Warszawa 1996,
 • Kierowanie wykonywaniem czynu zabronionego“ jako istota sprawstwa kierowniczego, dr hab. Wojciech Cieślak, Państwo i Prawo 7, Warszawa 1992.

Schwerpunkte:

Wirtschaftsstrafrecht

Wettbewerbsrecht