WOC
 • Adwokat (Polish attorney-at-law) since 1997

 • Head of the Department of Substantive Criminal Law at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Senior Counsel at RGW since January 2013
 • Vice Editor in Chief of the “Unfair Competition & Compliance Law Portal”

Experience

Professor Cieślak has many years of professional experience in the field of criminal law and criminal proceedings.

He represents clients in complicated criminal cases at the stage of preparatory and court proceedings, including before the Supreme Court in cassation proceedings.

After completing his prosecutorial legal training in 1992, Mr Cieslak worked as a prosecutor.

Mr Cieślak combines his profession with scientific work. He is the Head of the Department of Substantive Criminal Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

Professor Cieslak is also the author of numerous scientific publications on criminal law and criminal proceedings.

As an Of Counsel at RGW, Professor Cieślak supports the team in a number of proceedings in the field of criminal economic and penal fiscal law.

Publications

 • Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej, dział I, II oraz rozdział 54a, red. W. Cieślak, K.J. Pawelec, I. Tuleya, M. Gabriel – Węglowski, nr wyd. 1; Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017,
 • Zarys Ukraińskiego Prawa Karnego [współautor:] P. Fedusio, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, nr wyd. I, Gdańsk 2013, s. 208,
 • Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Wydawnictwo Wolters Kluwer, nr wyd. I, Warszawa 2010, s. 416,
 • Nawiązka w polskim prawie karnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, wyd. II poprawione, s. 251,
 • Wymuszenie rozbójnicze, Wydawnictwo Zakamycze, nr wyd. 1, Zakamycze 2000, ss.356,
 • Kodeks postępowania karnego z orzecznictwem, Wydawnictwo Lex, nr wyd. 1, Sopot 1999, ss. 1152,
 • Wzory pism w sprawach karnych, Wydawnictwo LEX, nr wyd. 1, Sopot 1999, ss. 375,
 • Rozdział II: § 18 Świadczenie pieniężne [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji karnoprawnej, pod red. M. Melezini, 2. wydanie, Warszawa 2016,
 • Rozdział III § 24 Nawiązka [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, pod red. M. Melezini, 2.wydanie, Warszawa 2016,
 • Rozdział II – Postępowanie przyspieszone [w:] System PRawa Karnego Procesowego, t. XIV, red. naukowa : F. Prusak, Warszawa 2015,
 • Co piszczy w ustawie? (O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), dr hab. Wojciech Cieślak, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012,
 • Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony znaków towarowych, dr hab. Wojciech Cieślak (współautor I. Płaczek), Prokuratura i Prawo 7-8, Warszawa 1996,
 • Kierowanie wykonywaniem czynu zabronionego” jako istota sprawstwa kierowniczego, dr hab. Wojciech Cieślak, Państwo i Prawo 7, Warszawa 1992.
Preferred practices:

Economic criminal law

Unfair competition law