Selection of our publications:

PL

Konstrukcja oszustwa sądowego w polskim porządku normatywnym – will be published in June 2016 in “Współczesne problemy prawa karnego” by publisher C.H. Beck

Aspekty prawa zawodowego adwokatów w Niemczech (..) w ramach postępowania cywilnego

Co piszczy w ustawie? (O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), dr hab. Wojciech Cieślak, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012

Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony znaków towarowych, dr hab. Wojciech Cieślak (współautor I. Płaczek), Prokuratura i Prawo 7-8, Warszawa 1996

Kierowanie wykonywaniem czyn zabronionego” jako istota sprawstwa kierowniczego, dr hab. Wojciech Cieślak, Państwo i Prawo 7, Warszawa 1992

DE

Das polnische Insolvenzrecht

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen

Berufsethik juristischer Berufe – Verhältnisse I

Immobilienerwerb in Polen

ENG

A method of calculating compensation for copyright infringement

Corporate entities – when may courts disregard corporate structures to make owners personally liable?

 Dr. Thomas Marx Award:

ENG

 The common definition of a copyright work in the European Union

 Hidden ownership in the context of the Transparency Directive and Takeover Directive

 Taxation of Financial Institutions in Europe

 Trademark protection system.

 From Rome Convention to Rome I Regulation.

 The practice of money laundering.