Administratorem strony jest Webconsulting24.pl

Administrator i Kancelaria Prawna RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie internetowej www.rgw.com.pl . Informacje te nie stanowią pomocy prawnej.

Strona www.rgw.com.pl chroniona jest obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Kancelarii Prawnej RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Sp.J. jest zabronione.

Tytuły zawodowe “adwokat” oraz “radca prawny” podlegają ochronie prawnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Oznaczenie www.rgw.com.pl oraz używane na stronach oznaczenia RGW są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, Nr 153, poz. 1503).

Informacje zawarte na stronach www.rgw.com.pl mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.