Nota prawna

Właścicielem witryny www.rgw.com.pl jest:

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna

Wspólna 35/11
00-519 Warszawa, Polska

KRS Nr 0000489972
(uprzednio 0000276243)

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 7010058559
REGON 140897792

Administratorem strony internetowej www.rgw.com.pl jest RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy

Wszelkie zamieszczone na stronie materiały mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią pomocy prawnej w żadnej konkretnej sprawie.

Administrator oraz RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna dokładają starań, aby zamieszczane na stronie internetowej informacje były aktualne, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki ich wykorzystywania, a także nie gwarantują ich dokładności czy przydatności w konkretnej sprawie.

Osoby zainteresowane pomocą prawną w indywidualnej sprawie powinni zwrócić się z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej przez Kancelarię RGW zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach formułowania pytań o pomoc prawną”.

Zawartość oraz struktura witryny są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych lub graficznych. Wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Sp.J. jest zabronione.

Znak słowno-graficzny „RGW” zarejestrowany jest w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.262815 („Komunikat o ochronie znaku towarowego RGW„) oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem  012783619 („Wspólnotowe znaki towarowe RGW i UCLP”).

Tytuły zawodowe “adwokat” oraz “radca prawny” podlegają ochronie prawnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wspólnicy oraz współpracujący z Kancelarią RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 8a ust. 1 Ustawy Prawo o adwokaturze, Dz.U. 1982, nr 16, poz. 124; art. 227 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych, Dz.U. 1982, nr 19, poz. 145, art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 79).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce: „Polityka prywatności i cookies”.