Zasady udzielania informacji prasie

Kontakt dla prasy: press@rgw.com.pl

Artykuły i materiały prasowe

„Frankowicze znowu dostaną po kieszeni? Eksperci: Tym razem KE może wywołać chaos” – Mondaynews, 02.05.2019 – Adwokat Anna Maria Porębska

„Kancelarie prawne ułatwiają życie branży chemicznej” – Dominik Wójcicki, Chemia i Biznes, nr 6/18 – Adwokat Piotr R. Graczyk

ƒ• „GC Agria Polska: EC should have opened in-depth probe into antitrust claims, firm says” – Luuk de Klein, PaRR (Policy and Regulatory Report), 1.03.2017 – Adwokat Piotr R. Graczyk, Radca prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski

„Uchwała sprzed 34 lat pomoże części frankowiczów?” – Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza 06.08.2015 r. – Adwokat Piotr R. Graczyk

Fotorelacja z drugiej edycji #PolishTechNight: energia, innowacja i networking

„Kancelarie z Polski, Niemiec i Francji uruchomiły stronę poświęconą prawu zwalczania nieuczciwej konkurencji”, Dziennik Gazeta Prawna, 7.10.2014 r.

„Kancelaria utworzyła portal o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, www.kancelaria.lex.pl, 7.10.2014 r.

• „Unfair Competition & Compliance Law Portal”, Corporate LiveWire, Adwokat Wioletta Gwizdała, 4.11.2014 r.

Za brak wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza firmy mogą zostać ukarane” Daria Stojak, Dziennik Gazeta Prawna, 26.02.2010 r. – Radca prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski, Wioletta Gwizdała

„W państwach Unii nie ma ograniczeń w zgłaszaniu dowodów” Mariusz Mosiołek, Dziennik Gazeta Prawna, 23.03.2010 r. – Radca prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski

„Po wyrejestrowaniu auta kierowca odzyska 500 zł” Łukasz Kuligowski, Dziennik Gazeta Prawna, 08.07.2008 r. – Radca prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski

Absolwenci prawa nie są przygotowani do występowania przed sądem” Daria Stojak, Dziennik Gazeta Prawna, 15.07.2008 r. – Adwokat Piotr R. Graczyk

Okres urlopów to czas wykazania się na praktykach” Łukasz Kuligowski, Dziennik Gazeta Prawna, 29.07.2008 r., Wioletta Wołejszo

Publikacje

PL

Zaskarżalność ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w postępowaniu przed sportowymi trybunałami/sądami arbitrażowymi, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr R. Graczyk

Pomoc prawna w polskim postępowaniu przygotowawczym, realizowana przez organy Republiki Austrii na podstawie wniosków o udzielenie pomocy prawnej w postaci przesłuchania świadków

„Współczesne problemy prawa karnego”,  pod red. B. Bieńkowskiej, prof. dr. hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego, seria Monografie Prawnicze, C.H. Beck 2016 r.

Aspekty prawa zawodowego adwokatów w Niemczech (..) w ramach postępowania cywilnego

Co piszczy w ustawie? (O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), dr hab. Wojciech Cieślak, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012

Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony znaków towarowych, dr hab. Wojciech Cieślak (współautor I. Płaczek), Prokuratura i Prawo 7-8, Warszawa 1996

Kierowanie wykonywaniem czynu zabronionego” jako istota sprawstwa kierowniczego, dr hab. Wojciech Cieślak, Państwo i Prawo 7, Warszawa 1992

DE

Das polnische Insolvenzrecht

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen

Berufsethik juristischer Berufe – Verhältnisse I

Immobilienerwerb in Polen

ENG

A method of calculating compensation for copyright infringement

Corporate entities – when may courts disregard corporate structures to make owners personally liable?