Kariera w RGW

 

W związku z dynamicznym rozwojem RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna umożliwia studentom i absolwentom Wydziałów Prawa i Administracji pogłębianie wiedzy i wzbogacanie doświadczenia zawodowego w ramach cyklicznego programu praktyk studenckich i staży absolwenckich.

Ofertę praktyk kierujemy do studentów ostatnich lat studiów prawniczych, osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką prawa gospodarczego, znających języki obce. Ofertę stażu kierujemy do absolwentów Wydziałów Prawa zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego, pracą w młodym zespole, pod kierunkiem specjalistów.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk lub stażu w Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna prosimy o przesyłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: rekrutacja@rgw.com.pl

 


Prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych przez RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.” W przypadku  zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prosimy również o dodanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji.”


Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane zgromadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu otrzymania ich przez Administratora, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie. Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres rekrutacja@rgw.com.pl.

Aktualne oferty
Jakie regulacje prawne warto uwzględnić przy planowaniu inwestycji

Jakie regulacje prawne warto uwzględnić przy planowaniu inwestycji?

| Kariera, Pomoc prawna | No Comments
Piotr R. Graczyk adwokat Na etapie planowania inwestycji – polegającej czy to na nabyciu udziałów, przedsiębiorstwa czy nieruchomości – konieczne jest uwzględnienie odpowiednich przepisów prawa i wymogów dotyczących danego rodzaju...
praktyki studenckie w rgw

Kancelaria RGW zaprasza na praktyki studenckie

| Kariera, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oferuje płatne praktyki studenckie z możliwością nawiązania stałej współpracy. Wymagania: student 3-5 roku na Wydziale Prawa, znajomość języka niemieckiego,...