Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska pojawiają się niemal w każdej branży. Rosnąca liczba aktów prawnych na poziomie krajowym i unijnym nie ułatwia orientacji w tej skomplikowanej i wymagającej specjalistycznej wiedzy materii.

Już na etapie planowania inwestycji konieczne jest określenie jej wpływu na środowisko oraz uwzględnienie wielu aspektów związanych z ochroną zasobów przyrody. Na późniejszych etapach działalności przedsiębiorcy muszą przestrzegać szeregu regulacji, których zrozumienie i stosowanie staje się łatwiejsze dzięki pomocy doświadczonych w prawie ochrony środowiska prawników.

Kancelaria RGW świadczy na rzecz swoich Klientów kompleksową pomoc z zakresu prawa ochrony środowiska. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc.

Doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska

Nasi adwokaci oferują pomoc z zakresu doradztwa oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody. Reprezentujemy naszych Klientów przed wszelkimi organami administracji powołanymi do wykonywania zadań związanych z ochroną środowiska i przyrody, jak również organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Poszukujemy najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych Klientów i gwarantujemy profesjonalną pomoc.

prawo ochrony środowiska adwokat, kancelaria

Planowanie procesów inwestycyjnych

Nasza kancelaria oferuje również usługi w dziedzinie prawa ochrony środowiska obejmujące pomoc w planowaniu procesów inwestycyjnych.

Dokonujemy kompleksowej analizy planowanej działalności pod kątem aspektów prawnośrodowiskowych obejmujących lokalizację oraz wpływ czynników (emisji pyłów i gazów, wycinki lasu, gospodarki wodnej) na obszary chronione. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić ich realny wpływ na środowisko.

Nasi adwokaci pomagają również uzyskać wymagane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach prawnych realizowanego przedsięwzięcia. Ponadto sporządzają opinie dotyczące szczegółowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Obsługujemy przedsiębiorców z różnych branż, między innymi zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin, gospodarką odpadami czy odprowadzaniem ścieków.

System REACH

Nasi adwokaci oferują również doradztwo prawne w zakresie systemu REACH obejmujące przygotowanie kompletnych dokumentacji koniecznych do wdrożenia systemu w Państwa przedsiębiorstwie, ocenę oraz przygotowanie raportu dotyczącego bezpieczeństwa chemicznego, jak również pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń zintegrowanych.

Zezwolenia i koncesje

Nasza kancelaria świadczy również pomoc w uzyskaniu wymaganych zezwoleń i koncesji, które reguluje prawo ochrony środowiska. Ponadto gwarantujemy kompleksowe doradztwo w zakresie obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Kancelaria RGW świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska. Nie tylko pomagamy w uzyskaniu stosownych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, ale również analizujemy jej wpływ na środowisko i sporządzamy odpowiednie raporty.

Działamy na rynku od lat, dzięki czemu zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie i należytą wiedzę. Nasi Klienci cenią sobie profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo świadczone przez naszych adwokatów.

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl