Prawo spółek

Kancelaria RGW od samego początku swojej działalności specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradzając w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować naszym Klientom m.in. następujące usługi:
 • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek
 • opracowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa klientów korporacyjnych
 • sporządzanie projektów umów handlowych (również opartych na prawie niemieckim)
 • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • analiza sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence)
 • organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów
 • zaskarżanie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółki
 • opracowywanie polityki compliance dla przedsiębiorstwa, obejmującej m.in. kwestie ochrony poufności, know how, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.
 • doradztwo w zakresie regulowanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej

Więcej informacji o umowach handlowych w międzynarodowym obrocie prawnym w prezentacji Kancelarii RGW: Internationales Vertragsrecht (dostępna w języku niemieckim).

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl