Prawo spółek

Kancelaria RGW od samego początku swojej działalności specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradzając w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować naszym Klientom m.in. następujące usługi:
  • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek
  • opracowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
  • bieżąca obsługa klientów korporacyjnych
  • sporządzanie projektów umów handlowych (również opartych na prawie niemieckim)
  • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
  • analiza sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence)
  • organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów
  • zaskarżanie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy
  • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółki
  • opracowywanie polityki compliance dla przedsiębiorstwa, obejmującej m.in. kwestie ochrony poufności, know how, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.
  • doradztwo w zakresie regulowanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej

Więcej informacji o umowach handlowych w międzynarodowym obrocie prawnym w prezentacji Kancelarii RGW: Internationales Vertragsrecht (dostępna w języku niemieckim).

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl