Prawo Inwestycji

Kancelaria RGW doradza swoim Klientom na etapie planowania i realizacji inwestycji produkcyjnych czy budowlanych. Asysta doświadczonych prawników, posiadających wiedzę z zakresu prawa polskiego i niemieckiego, znajomość języków obcych pozwalająca na swobodne negocjowanie warunków transakcji i przygotowywanie wielojęzycznych wersji umów, jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców zagranicznych inwestujących w Polsce, jak i przedsiębiorców polskich inwestujących w Niemczech.

Kancelaria RGW oferuje usługi takie jak:

 •  sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących warunków inwestowania z uwzględnieniem celów i założeń konkretnego przedsięwzięcia
 • ocena stanu prawnego (badanie Due Dilligence) spółek i nieruchomości
 • podejmowanie czynności związanych z zakładaniem, łączeniem i przejmowaniem spółek, udziałów i akcji w spółkach kapitałowych
 • zakładanie filii i oddziałów przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy zagranicznego)
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, konsorcyjna, partycypacyjna itp.
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości i udziałów przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koniecznych zezwoleń i koncesji
 • asystowanie w toku procesu inwestycyjnego
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących sporów z wykonawcami i podwykonawcami
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i właściwymi urzędami
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych
 • obsługa transakcji typu joint venture

Więcej informacji o zasadach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz najważniejszych aspektach inwestowania w Polsce w publikacjach Kancelarii RGW: Immobilienerwerb in Polen (dostępna w języku niemieckim), Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Markteintritt in Polen (dostępna w języku niemieckim) oraz Legal forms business in Poland (dostępna w języku angielskim).

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

pg@rgw.com.pl