Prawo ochrony konkurencji 

Kancelaria RGW doradza swoim Klientom w różnych aspektach polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego, którego przepisy muszą być uwzględniane przy planowaniu strategii handlowych, porozumień zawieranych z kontrahentami czy fuzji i przejęć. Prawnicy Kancelarii RGW posiadają doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed polskimi organami ochrony konkurencji oraz przed Komisją Europejską. 

Doświadczenie w zakresie prawa ochrony konkurencji 

Kancelaria RGW posiada wieloletnie (od 2007 r.) doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem ochrony konkurencji. Od lat udzielamy naszym Klientom, profesjonalnej pomocy prawnej uwzględniającej obszar prowadzonej działalności. Do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie, aby znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązania. Osoby korzystające z naszych usług cenią sobie profesjonalną i rzetelną obsługę. 

W zakresie prawa ochrony konkurencji zespół naszej Kancelarii przeprowadza szczegółowe analizy planowanych przez Klientów działań czy transakcji, aby sprawdzić czy są one zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi. Szczególnie istotne znaczenie ma ustalenie, czy nie ma miejsca porozumienie ograniczające konkurencję lub nadużycie pozycji dominującej. W razie stwierdzenia niezgodności czy ryzyka uznania danego działania za sprzeczne z prawem udzielamy naszym Klientom odpowiednich porad i przedstawiamy alternatywne rozwiązania.  

Ponadto, adwokaci Kancelarii RGW reprezentują Klientów w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz w postępowaniu odwoławczym przed sądem. W zakresie europejskiego prawa ochrony konkurencji posiadamy doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców przed Komisją Europejską oraz przed sądami unijnymi.  

W ramach doradztwa z zakresu prawa ochrony konkurencji nasza Kancelaria zajmuje się również opiniowaniem planowanych transakcji fuzji i przejęć w kontekście przepisów o  koncentracji, dokonując analizy odnośnie konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji, przygotowuje odpowiednią dokumentację oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji.. 

Świadczymy również doradztwo prawne z zakresu ochrony praw konsumentów, w tym dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz postanowień niedozwolonych.  

Kancelaria RGW – Nasze usługi 

Kancelaria RGW świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ochrony konkurencji. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić:  

  • doradztwo w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję,  kontroli koncentracji i nadużywania pozycji dominującej 
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz poszczególnych rozwiązań biznesowych w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów 
  • pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych 
  • reprezentację w toku postępowania zabezpieczającego oraz w postępowaniach właściwych przed sądami gospodarczymi w sporach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych 
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu europejskiego prawa antymonopolowego przed Komisją Europejską 
  • ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul abuzywnych. 

 


Więcej informacji na temat nieuczciwych praktyk rynkowych w dziedzinie reklamy w prezentacji Kancelarii RGW: Konsument w akcji reklamowej.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

pg@rgw.com.pl

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl