Kancelaria RGW doradza swoim Klientom w różnych aspektach polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego, którego przepisy muszą być uwzględniane przy planowaniu strategii handlowych, porozumień zawieranych z kontrahentami czy fuzji i przejęć. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed polskimi organami ochrony konkurencji oraz przed Komisją Europejską.

 

Prawo konkurencji

 

Usługi Kancelarii RGW obejmują m.in.:

  • doradztwo w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję,  kontroli koncentracji i nadużywania pozycji dominującej
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz poszczególnych rozwiązań biznesowych w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów
  • pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych
  • reprezentację w toku postępowania zabezpieczającego oraz w postępowaniach właściwych przed sądami gospodarczymi w sporach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu europejskiego prawa antymonopolowego przed Komisją Europejską
  • ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul abuzywnych

Więcej informacji na temat nieuczciwych praktyk rynkowych w dziedzinie reklamy w prezentacji Kancelarii RGW: Konsument w akcji reklamowej.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

pg@rgw.com.pl

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl