Transport i spedycja

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej, a nasze usługi obejmują zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomoc w rozwiązywaniu kwestii incydentalnych.

Specjalizujemy się w sprawach, w których ze względu na stan faktyczny wymagana jest znajomość zarówno prawa polskiego, unijnego, jak i międzynarodowego.

Dotychczasowa współpraca z naszymi Klientami pozwoliła nam poznać specyfikę branży oraz rodzaje barier prawnych i problemów, z którymi spotykają się przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy i odbiorcy towarów.

Nasi prawnicy towarzyszą Państwu na etapie przygotowywania projektów umów, ogólnych warunków umów czy zleceń, a także zapewniają reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w kontaktach z ubezpieczycielami.

W sprawach wymagających pogłębionej analizy sporządzamy na zlecenie naszych Klientów opinie prawne, które pozwalają na rozważenie możliwych rozwiązań sprawy oraz podjęcie decyzji np. w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów.

Więcej o usługach Kancelarii RGW dla branży TSL znajdą Państwo w zakładce Prawo transportowe.