Kancelaria RGW oferuje Klientom z branży energetycznej i paliwowej usługi doradztwa prawnego uwzględniające specyfikę obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej regulacji sektorowych.

Do grona Klientów Kancelarii należą również podmioty działające na rynku energetyki odnawialnej.

 Usługi Kancelarii RGW obejmują:

  • doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z wytwarzaniem, obrotem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
  • przygotowywanie i obsługa transakcji w sektorze energetycznym i paliwowym, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • reprezentacja przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z uwzględnieniem specyfiki branży i obowiązujących w niej regulacji, w szczególności umów inwestycyjnych, konsorcjum, umów z podwykonawcami, umów dystrybucyjnych z odbiorcami energii,
  • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych,
  • doradztwo prawne w zakresie sektorowych regulacji prawa polskiego i unijnego, w tym w zakresie aktów prawnych dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej,
  • wsparcie w zakresie prawnych aspektów wpływu inwestycji energetycznych na środowisko naturalne,
  • pomoc prawna związana z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności koncesjonowanej, w tym reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
Więcej informacji na temat pomocy prawnej dla przedsiębiorców z branży energetycznej i paliwowej znajdą Państwo w zakładce Energetyka i paliwa.

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

e-mail: wro@rgw.com.pl