Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się nie tylko ryzyka natury czysto ekonomicznej, lecz również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. Rosnąca liczba przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu wskazuje, że problematyka prawa karnego gospodarczego może dotyczyć nie tylko każdego przedsiębiorcy, ale i osób zajmujących stanowiska kierownicze i pełniących funkcje w organach spółek. Kancelaria RGW to zespół wykwalifikowanych adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego gospodarczego 

Doradztwo i reprezentacja 

Nasza Kancelaria od wielu lat zajmuje się profesjonalnym doradztwem w obszarze prawa karnego gospodarczego oraz reprezentowaniem klientów na etapie pozasądowym i sądowym w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, regułom uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych.  

Nasz zespół adwokatów doradza sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego, w tym w sprawach dotyczących korupcji czy prania pieniędzy. Klienta zawsze stawiamy na pierwszym miejscu i dbamy o szybkie i skuteczne rozwiązanie danego problemu prawnego 

Dzięki wieloletnim wypracowanym modelom działań Kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo prawne w różnych obszarach prawa karnego gospodarczego oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą.  

Kancelaria RGW reprezentuje członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną związaną z zarządzaniem spółką oraz czynami, do których zastosowanie ma prawo karne gospodarcze 

Obrona podejrzanych i oskarżonych 

Obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze) to domena naszych adwokatów, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu w zakresie prawa karnego gospodarczego służą pomocą przy opracowywaniu strategii procesowej. Nasi adwokaci zajmują się także sporządzaniem kasacji w sprawach karnych oraz reprezentacją przed Sądem Najwyższym. 

Pomoc prawna 

Adwokaci 

Kancelarii RGW udzielają pomocy z zakresu prawa karnego gospodarczego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego podmiotom pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes). Ponadto nasza oferta obejmuje doradztwo w dziedzinie  prawa karnego skarbowego. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu i omówienia  szczegółów sprawy z naszymi adwokatami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę dotyczącą prawa karnego gospodarczego 

Pozostałe usługi prawne kancelarii związane z prawem karnym gospodarczym 

Nasza Kancelaria świadczy również usługi w obrębie prawa karnego gospodarczego związane z  przeprowadzaniem audytu prawnokarnego w przedsiębiorstwach z różnych branż. Indywidualne podejście do każdego Klienta umożliwia skuteczne opracowanie i wdrożenie regulacji dotyczących tzw. criminal complianceKancelaria RGW może pochwalić się renomą i zaufaniem wśród Klientów, a to dzięki profesjonalnemu i wyjątkowemu podejściu do każdej sprawy oraz doświadczeniu w prawie karnym gospodarczym 


Więcej informacji z zakresu prawa karnego gospodarczego: Audyt prawnokarny,  „Kontrola skarbowa oraz podatkowa w praktyce – postępowanie organów podatkowych w razie wykrycia nieprawidłowości. Nowe ryzyka karne i karne skarbowe związane z podatkiem od towarów i usług”.  The practice of money laundering – przestępstwo prania brudnych pieniędzy (dostępny w języku angielskim), O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz o Kierowaniu wykonywaniem czynu zabronionego” jako istocie sprawstwa kierowniczego.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

e-mail: pg@rgw.com.pl

Wojciech Cieślak

Wojciech Cieślak

Adwokat