Branża produkcyjna

Zakres pomocy prawnej

Dla Klientów z branży produkcyjnej oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Obok ogólnej problematyki prawa gospodarczego, handlowego czy prawa pracy, w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych szczególne znaczenie mają zagadnienia związane z ochroną tego, co decyduje o sukcesie na rynku, tj. praw własności przemysłowej i intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie), know-how i tajemnic przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego oraz w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów itp.) pozwala Kancelarii RGW świadczyć usługi na rzecz Klientów z branży produkcyjnej na najwyższym poziomie.

Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować obszary działalności wymagające uregulowania w ramach wewnętrznej polityki compliance i zabezpieczenia się przed ryzykami prawnymi związanymi z prowadzoną produkcją, w tym również w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Doradzamy również w kwestiach związanych z wprowadzaniem na rynek i dystrybucją produkowanych wyrobów, stosunkami z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku w celu optymalnego ukształtowania warunków współpracy, a także zapobiegania działaniom naruszającym zasady konkurencji.

Obszar działań

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wypracowanego w toku działalności know-how, stanowi jedną z podstaw działalności w branży produkcyjnej. To właśnie skuteczne zabezpieczenie niejawnych informacji dotyczących szczegółów procesu produkcyjnego przed dostępem osób trzecich ma często decydujące znaczenie dla pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know how, świadcząc pomoc prawną w szczególności poprzez:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji związanych z bezprawnym ujawnieniem lub wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • reprezentację w postępowania karnych dotyczących bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • opracowywanie umów oraz aneksów do umów z kontrahentami uwzględniających potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących ryzyka i zaistnienia bezprawnego naruszenia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • analizę skuteczności zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorcę oraz przedstawienie rekomendacji wdrożenia dodatkowych środków ochronnych.