Branża produkcyjna

Zakres pomocy prawnej

Dla Klientów z branży produkcyjnej oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Obok ogólnej problematyki prawa gospodarczego, handlowego czy prawa pracy, w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych szczególne znaczenie mają zagadnienia związane z ochroną tego, co decyduje o sukcesie na rynku, tj. praw własności przemysłowej i intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie), know-how i tajemnic przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego oraz w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów itp.) pozwala Kancelarii RGW świadczyć usługi na rzecz Klientów z branży produkcyjnej na najwyższym poziomie.

Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować obszary działalności wymagające uregulowania w ramach wewnętrznej polityki compliance i zabezpieczenia się przed ryzykami prawnymi związanymi z prowadzoną produkcją, w tym również w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Doradzamy również w kwestiach związanych z wprowadzaniem na rynek i dystrybucją produkowanych wyrobów, stosunkami z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku w celu optymalnego ukształtowania warunków współpracy, a także zapobiegania działaniom naruszającym zasady konkurencji.