INFOLINIA DLA KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH AKTYWNA OD MARCA 2015 R.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców (konsumentów), posiadających umowę kredytu hipotecznego indeksowanego lub waloryzowanego według kursu franka szwajcarskiego (CHF), Kancelaria RGW uruchomiła w marcu 2015 r. specjalną infolinię pod numerem telefonu:

+48 22 100 42 25

Pod wskazanym numerem telefonu mogą Państwo uzyskać podstawowe informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń od banków, analizy Państwa umowy kredytowej, wyliczenia wysokości roszczenia oraz przygotowania pozwu w indywidualnej sprawie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować również drogą elektroniczną na adres: kredyty@rgw.com.pl

Aktualne ramowe warunki udzielania pomocy prawnej w sprawach kredytów frankowych oraz informacje na temat poszczególnych etapów postępowania mogą Państwo pobrać poniżej:

 

Etapy udzielania pomocy prawnej

Informacja o infolinii  – opis procedowania

 
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli o kredytach frankowych

W wyniku analizy skuteczności ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017 Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków. Pełny raport dostępny jest na stronie NIK.

 

Rozbieżności w orzecznictwie

Czy działania w celu wyjaśnienia rozbieżności w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach "kredytów frankowych" służą rzeczywiście interesom konsumentów?

 

Kredyty frankowe

Aktualności i orzecznictwo

Jak radzić sobie z kredytem frankowym?

Portal Prawa Konkurencji UCLP

 

Czy banki miały prawo pobierać tzw. „odsetki” w CHF od kredytów udzielonych de facto w złotych polskich?

Czy praktyka banków jest sprzeczna z podstawową zasadą akcesoryjności odsetek? Jak dochodzić zwrotu nienależnych świadczeń od banku?

1
1

Orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych”

Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa zestawienie orzecznictwa sądów w sprawach “kredytów frankowych” wydanych na korzyść kredytobiorców z podziałem na orzeczenia, w których a) zostało potwierdzone, że klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, b) stwierdzono nieważność umowy kredytu w całości lub w części, c) oddalono powództwo banku o zapłatę, d) pozbawiono tytuł egzekucyjny wykonalności, e) zasądzono zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

O “kredytach frankowych” w Portalu Prawa konkurencji UCLP

Informacje oraz orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych” znajdą Państwo również na stronie Unfair Competition & Compliance Law Portal: