INFOLINIA DLA KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH AKTYWNA OD MARCA 2015 R.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców (konsumentów), posiadających umowę kredytu hipotecznego indeksowanego lub waloryzowanego według kursu franka szwajcarskiego (CHF), Kancelaria RGW uruchomiła w marcu 2015 r. specjalną infolinię pod numerem telefonu:

+48 22 100 42 25

Pod wskazanym numerem telefonu mogą Państwo uzyskać podstawowe informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń od banków, analizy Państwa umowy kredytowej, wyliczenia wysokości roszczenia oraz przygotowania pozwu w indywidualnej sprawie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować również drogą elektroniczną na adres: kredyty@rgw.com.pl

Aktualne ramowe warunki udzielania pomocy prawnej w sprawach kredytów frankowych oraz informacje na temat poszczególnych etapów postępowania mogą Państwo pobrać poniżej:

Warunki ramowe udzielania pomocy prawnej

Informacja o infolinii  – opis procedowania

 

Rozbieżności w orzecznictwie

Czy działania w celu wyjaśnienia rozbieżności w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach "kredytów frankowych" służą rzeczywiście interesom konsumentów?

 

Kredyty frankowe

Aktualności i orzecznictwo

Jak radzić sobie z kredytem frankowym?

Portal Prawa Konkurencji UCLP

 

Czy banki miały prawo pobierać tzw. „odsetki” w CHF od kredytów udzielonych de facto w złotych polskich?

Czy praktyka banków jest sprzeczna z podstawową zasadą akcesoryjności odsetek? Jak dochodzić zwrotu nienależnych świadczeń od banku?

1
1

Orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych”

Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa zestawienie orzecznictwa sądów w sprawach “kredytów frankowych” wydanych na korzyść kredytobiorców z podziałem na orzeczenia, w których a) zostało potwierdzone, że klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, b) stwierdzono nieważność umowy kredytu w całości lub w części, c) oddalono powództwo banku o zapłatę, d) pozbawiono tytuł egzekucyjny wykonalności, e) zasądzono zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

O “kredytach frankowych” w Portalu Prawa konkurencji UCLP

Informacje oraz orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych” znajdą Państwo również na stronie Unfair Competition & Compliance Law Portal:

Przydatne informacje dla kredytobiorców frankowych