Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Kancelaria RGW przygotowała ofertę pomocy prawnej w zakresie prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Danych (tzw. RODO), które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Doradztwo prawne obejmuje m.in. audyt dotychczasowej polityki ochrony danych osobowych stosowanej w firmie, sporządzenie raportu na temat stwierdzonych luk i niezgodności, a także przedstawienie propozycji rozwiązań dostosowujących do nowego stanu prawnego.

Przygotowaliśmy dla Państwa również broszurę zawierającą podstawowe informacje na temat nowych regulacji i procesu ich wdrażania w przedsiębiorstwie.

W naszym krótkim opracowaniu poruszone zostały przykładowo następujące kwestie:

 • Co kryje się pod skrótem RODO?
 • Jaki jest cel RODO?
 • Dlaczego ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest tak ważna?
 • Czy każdy przedsiębiorca musi przestrzegać RODO?
 • Czy RODO ma również znaczenie dla firm spoza Unii?
 • Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych?
 • Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem?
 • Jakie wymagania muszą być spełnione, aby zgoda na przetwarzanie danych była skuteczna?
 • Czy w dalszym ciągu będzie konieczna rejestracja zbiorów danych w GIODO?
 • Czym jest i co musi zawierać rejestr czynności przetwarzania danych?
 • Na czym polega szacowania skutków przetwarzania danych?
 • Jakie są główne uprawnienia osób fizycznych, których dane są przetwarzane?
 • O czym należy poinformować osobę fizyczną przy pozyskiwaniu jej danych osobowych?
 • Jakie będą uprawnienia krajowego organu ochrony danych osobowych?
 • Jakie sankcje pieniężne będą grozić przedsiębiorcom za naruszenie ochrony danych?
 • Jakie okoliczności będą brane przy wymiarze kar?
 • Jakie inne uprawnienia względem przedsiębiorców będą przysługiwać organowi nadzoru?
 • Czy za naruszenie ochrony danych osobowych będzie można żądać odszkodowania?
 • Czy powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe i jakie są jego zadania?
 • Jaką dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych trzeba prowadzić w przedsiębiorstwie?
 • Jakie kroki należy podjąć w celu dostosowania firmy do wymogów RODO?

W przypadku pytań w związku z wdrożeniem RODO, zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią RGW: rodo@rgw.com.pl