Program Pomocy Prawnej Pro Bono

W ramach Programu Pomocy Prawnej Pro Bono Kancelaria RGW oferuje osobom potrzebującym wsparcie w zakresie doradztwa prawnego.

Kancelaria RGW angażuje się w różne formy aktywności pro bono na rzecz osób prywatnych oraz organizacji pożytku publicznego, m.in. biorąc udział w akcjach charytatywnych oraz świadcząc nieodpłatnie usługi prawne.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy prawnej w ramach Programu Pomocy Prawnej Pro Bono oraz formularze zgłoszeniowe:

Program Pomocy Prawnej Pro Bono

Formularz dla osób fizycznych

Formularz dla osób prawnych