W ramach programu „BEZPIECZNY BIZNES” Kancelaria RGW oferuje dedykowaną przedsiębiorcom usługę audytu prawnego obejmującego określone obszary działalności gospodarczej.

Analiza ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk prawnych oraz przedstawienie rekomendacji wdrożenia określonych środków i procedur w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

U podstaw programu „Bezpieczny biznes” leży założenie, że stopień szczegółowości i skomplikowania obowiązujących i wprowadzanych na bieżąco regulacji prawnych, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, nie powinien utrudniać codziennego prowadzenia działalności. Podjęcie odpowiednich kroków w celu dostosowania wewnętrznych i zewnętrznych procedur w danej dziedzinie może uchronić firmę przed negatywnymi konsekwencjami w przyszłości.

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w obsłudze prawnej przedsiębiorców prawnicy Kancelarii RGW posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie monitorowania i reagowania na ryzyka prawne związane z określonym obszarem działalności Klienta.

Jak działamy?

 

Bezpieczny biznes 2

Przykładowe obszary audytu prawnego