consulegisH_blue_margen

Prawomocny wyrok w sprawie kredytu denominowanego dawnego Fortis Bank S.A.

| Wydarzenia | No Comments

22 lipca 2022 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie dotyczącej kredytu denominowanego zawartego z dawnym Fortis Bank S.A. Przypomnijmy, że 10 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy…

15 lecie RGW

15-lecie istnienia Kancelarii RGW

| Wydarzenia | No Comments

W 2022 r. Kancelaria RGW obchodzi jubileusz 15 – lecia istnienia. Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka (www.rgw.com.pl) powstała jako spółka komandytowa, której umowa została zawiązana 15 lutego…

WEBINARIUM CYBERCRIME PREVENTION(1)(1)

Cybercrime prevention – Webinarium z 19 maja 2021 r.

| Wydarzenia | No Comments

19 maja 2021 r. odbyło się webinarium pt. „Cybercrime prevention. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wykorzystania zasad polityki bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych”organizowane przez Kancelarię RGW we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą….

odpowiedzialność skarbu Państwa a pandemia covid-19(1)

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w trakcie pandemii COVID-19

| APR, PG, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla wielu przedsiębiorców ograniczenia wprowadzone przez polskie władze w związku z pandemią COVID-19 oznaczały całkowite pozbawienie lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji doszło do powstania po stronie…

Pulapki frankowe

Pułapki frankowe – nowy blog ekspercki Kancelarii RGW

| Wydarzenia | No Comments

Z myślą o naszych Klientach oraz wszystkich osobach zainteresowanych tematyką „kredytów frankowych” stworzyliśmy nowy blog ekspercki „Pułapki frankowe”, który jest już dostępny pod adresem: www.pulapkifrankowe.pl Na blogu znajdą Państwo omówienia…

Passion Project

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin na zgłoszenie przesunięty

| Wydarzenia | No Comments

13 października 2019 r. na podstawie postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie miał…

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek