Przemysł chemiczny

Zakres pomocy prawnej

Do Klientów Kancelarii RGW należą przedsiębiorcy reprezentujący przemysł chemiczny.

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną dla przemysłu chemicznego, z uwzględnieniem obowiązujących w tej jakże szerokiej gałęzi przemysłu regulacji sektorowych dotyczących różnych rodzajów produktów i sposobu ich wytwarzania.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria RGW posiada w branży środków ochrony roślin oraz nawozów, które z uwagi na ich istotną rolę i zasięg stosowania podlegają szczególnej reglamentacji, a ich produkcja i wprowadzanie do obrotu wymagają znajomości szeregu aktów prawnych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej.