Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów z branży transportowej i spedycyjnej. Wobec znacznej internacjonalizacji usług przewozowych, w toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowe niejednokrotnie mają do czynienia z wątpliwościami natury prawnej, dotyczącymi regulacji krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego. W często skomplikowanych stanach faktycznych, w których występuje łańcuch przewoźników, ustalenie zasad odpowiedzialności każdego z uczestników przewozu, może nastręczać trudności.

Prawo transportowe

Usługi Kancelarii RGW obejmują w szczególności:

  • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne
  • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych
  • opracowywanie ogólnych warunków przewozu
  • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników
  • kontakt z ubezpieczycielami
  • zastępstwo procesowe przed sądami polskimi i niemieckimi z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR)
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat usług Kancelarii RGW oferowanych dla branży TSL w zakładce Transport i spedycja.

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

e-mail: wro@rgw.com.pl

Anna Porębska, LL.M.

Anna Porębska, LL.M.

Adwokat

e-mail: apr@rgw.com.pl