Energetyka i paliwa

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW doradza firmom z branży energetycznej oraz paliwowej. Posiadamy również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej.

Asystujemy naszym Klientom przy zakładaniu działalności koncesjonowanej i regulowanej, planowaniu i realizacji inwestycji oraz projektów infrastrukturalnych. Bierzemy udział w negocjacjach, opiniujemy i przygotowujemy projekty odpowiednich umów.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawa ochrony środowiska i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych związanych z wymogami środowiskowymi.

Przy świadczeniu pomocy prawnej uwzględniamy specyfikę branży, w której działa przedsiębiorca, a zapewniając bezpośredni kontakt z prawnikiem zajmującym się daną dziedziną prawa, dostarczamy naszym Klientom usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.