Adw. Piotr R. Graczyk ponownie wybrany na Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

By 21 lutego, 2020PG, Wydarzenia
boisko
Piotr R. Graczyk adwokat

W dniu 19 lutego 2020 r. adwokat Piotr R. Graczyk, Wspólnik Zarządzający Kancelarii RGW, został wybrany ponownie na stanowisko Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w kadencji 2020-2023.

Jednocześnie mec. Graczyk złożył ślubowanie jako arbiter. Jest to trzecia kadencja mec. Graczyka jako arbitra Trybunału i Członka Rady Trybunału, natomiast druga jako Sekretarza Trybunału.

Oprócz zadań orzeczniczych jako arbiter, mec. Graczy jako Sekretarz Trybunału wykonuje czynności administracyjne Trybunału, a jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego toku postępowania przed Trybunałem.

Więcej informacji o Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu, jego składzie i zadaniach: http://www.trybunalsport.pl/start