Prawo zamówień publicznych należy do dziedzin prawa cechujących się szczególną specyfiką i kazuistycznymi regulacjami, dotyczącymi organizacji przetargu, składania ofert przez wykonawców, rozstrzygnięcia przetargu i jego realizacji. Przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach publicznych, dużą wagę przywiązują do rzetelnego doradztwa prawnego oraz asysty prawników posiadających doświadczenie z zakresu zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych Kancelaria RGW oferuje usługi takie jak:

  • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez innych wykonawców
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o zamówienie publiczne
  • ocena oferty wykonawcy w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego
  • sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
  • przygotowanie i opiniowanie umów służących realizacji zamówienia
  • reprezentacja w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne
  • przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych

Skontaktuj się z nami:

Wojciech Rocławski

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca prawny

wro@rgw.com.pl