Nominacja Mecenasa Piotra R. Graczyka na Arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

By 17 stycznia, 2012Uncategorized
Anna Porębska adwokat

W dniu 17 stycznia 2012 r. podczas inauguracji nowo powołanego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim VI kadencji Adwokatowi Piotrowi R. Graczykowi została wręczona nominacja na Arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim powołany został w 1994 roku jako stały Sąd Polubowny. Działalność Trybunału oparta jest na ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz na Statucie i Regulaminach Trybunału. Trybunał korzysta z pełnej autonomii i niezależności w sferze postępowania i orzekania.

Mecenas Graczyk został mianowany Arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz członkiem Rady Trybunału na okres 2012 – 2015. Bliższe informacje na stronach tvn24.pl

http://www.tvn24.pl/12694,1731763,0,1,cwiakalski-arbitrem-przy-pkol,wiadomosc.html

Nominacja PKOL

Powołanie PKOL