Kancelarie prawne ułatwiają życie branży chemicznej – adw. Piotr R. Graczyk dla magazynu „Chemia i biznes”

By 24 grudnia, 2018Chemia, PG, Wydarzenia
kancelaria prawna branża chemiczna
Anna Porębska adwokat

Kancelaria RGW od początku swojej działalności doradza przedsiębiorcom z branży chemicznej.

W najnowszym numerze (nr 6/2018) magazynu „Chemia i biznes” na temat współpracy Kancelarii RGW z klientami reprezentującymi przemysł chemiczny wypowiada się wspólnik zarządzający adw. Piotr R. Graczyk.

O znaczeniu prawa konkurencji w przemyśle chemicznym:

Z wieloletniej praktyki Kancelarii RGW w obsłudze podmiotów z szeroko pojętej branży chemicznej wynika, że oprócz doradztwa w zakresie spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, prawa własności intelektualnej czy kwestii regulacyjnych, coraz większe znaczenie odgrywa także prawo konkurencji, w tym prawo antymonopolowe i prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Istnieje całe spektrum sytuacji, w których może dojść do wykorzystywania przewagi konkurencyjnej lub do działań, które kwalifikują się jako czyny nieuczciwej konkurencji.

O ochronie tajemnic przedsiębiorstwa:

Poufność know-how, informacji technicznych i technologicznych, danych dostawców i klientów jest bowiem, jak wiadomo, niezbędnym warunkiem utrzymania pozycji rynkowej. By to jednak sprawnie funkcjonowało, ważne jest przyjęcie odpowiednich procedur i zabezpieczeń prawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem poufnych informacji innym podmiotom z branży.

O obsłudze podmiotów z branży środków ochrony roślin i nawozów:

Doradztwo prawne rozpoczyna się na etapie planowania i rozwoju inwestycji, prowadzenia badań na określoną substancją czynną, środkiem czy nawozem, a następnie obejmuje etap rejestracji produktu, ustalania etykiety i opakowania, zabezpieczenia praw własności przemysłowej i intelektualnej, przygotowania sieci dystrybucji, współpracy z innymi podmiotami, importu równoległego oraz całego szeregu powiązanych działań. Na każdym z wymienionych etapów konieczne jest sporządzenie analiz prawnych dotyczących różnych dziedzin prawa, projektowanie i negocjowanie umów, kontakty z właściwymi urzędami, a niejednokrotnie dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami przeciwników na drodze sądowej.

Z artykułu „Kancelarie prawne ułatwiają życie branży chemicznej”, w którym głos zabierają przedstawiciele wiodących kancelarii działających na tym rynku, wynika bezsprzecznie, że kancelarie prawne są nieodzownym partnerem przedsiębiorstw chemicznych, a chemia jest sektorem gospodarki, na którym ciąży być może największa presja legislacyjna. Jak słusznie wskazuje autor artykułu Dominik Wójcicki „Bez współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami prawnymi funkcjonowanie w tym obszarze byłoby niemożliwe”.

Adw. Piotr R. Graczyk podsumowuje:

Współpraca przedsiębiorstw z branży chemicznej i kancelarii prawnych opiera się na swego rodzaju symbiozie. Uzyskanie profesjonalnej i specjalistycznej pomocy prawnej jest dla przedsiębiorcy warunkiem prawidłowego funkcjonowania w branży, natomiast dla kancelarii i zaangażowanych w sprawy prawników doradztwo dla przemysłu chemicznego stanowi interesujące wyzwanie zawodowe i pozwala na wykazanie się na wielu płaszczyznach prawa.

Zapraszamy do lektury magazynu „Chemia i biznes”, nr 6/2018. Skan artykułu „Kancelarie prawne ułatwiają życie branży chemicznej” znajdą Państwu tutaj.