Kancelaria RGW zaprasza na praktyki studenckie

By 29 listopada, 2018Kariera, Wydarzenia
praktyki studenckie w rgw
Anna Porębska adwokat
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oferuje płatne praktyki studenckie
z możliwością nawiązania stałej współpracy.
Wymagania:
  • student 3-5 roku na Wydziale Prawa,
  • znajomość języka niemieckiego,
  • zainteresowanie prawem karnym, gospodarczym oraz handlowym,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • dobra organizacja pracy,
  • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: rekrutacja@rgw.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie do zgłoszenia następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych przez RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.” W przypadku  zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prosimy również o dodanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane zgromadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu otrzymania ich przez Administratora, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie. Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres rekrutacja@rgw.com.pl.