JPOST
  • Doradca podatkowy od 1997 r.
  • Został wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów pod numerem 00311.
  • Zajmuje się głównie zagadnieniami optymalizacji podatkowej, uczestniczy w procesach przekształceń spółek prawa handlowego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami administracji skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
  • Należy do zespołu doradców Kancelarii RGW.