Nieuczciwe postanowienia w umowie kredytu indeksowanego do CHF

By Sierpień 30, 2018Uncategorized

W wyroku z 30.08.2018 r. Sad Okręgowy w Warszawie orzekł na rzecz reprezentowanego przez adw. Piotra R. Graczyka Klienta zwrot nadpłaconych kwot z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF. 

Sąd stwierdził, że postanowienia umowy przewidujące indeksację kwoty kredytu i poszczególnych rat według ustalanego przez Bank dowolnie kursu CHF są postanowieniami niedozwolonymi.

Wyeliminowanie tychże postanowień ma skutek taki, że umowa obowiązuje nadal w pozostałym zakresie i jest to kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR.