Postępowania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

By 13 kwietnia, 2022Pomoc prawna
zwalczanie nieuczciwej konkurencji 223
Piotr R. Graczyk adwokat

Postępowania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji już od ponad 15 lat. Celem każdego postępowania związanego z nieuczciwą konkurencją jest zachowanie takiej sytuacji na rynku, która została ukształtowana w następstwie zgodnej z prawem konkurencji.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Nieuczciwa konkurencja to zjawisko, które może dotknąć każdego przedsiębiorcę. Może ona przybierać różne formy – od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, poprzez werbowanie pracowników i wykorzystywanie tajemnic przedsiębiorstwa, aż po nieuczciwą reklamę. Celem nieuczciwej konkurencji jest jednak w każdym przypadku uzyskanie w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami przewagi nad innymi przedsiębiorcami działającymi na rynku.

Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiednia reakcja na stwierdzone naruszenia może uchronić przedsiębiorcę przed daleko idącymi niekorzystnymi następstwami bezprawnych działań konkurentów. Prowadzimy postępowania sądowe, w których przedsiębiorcy dochodzą zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji i naprawienia ich konsekwencji, w tym poniesionej szkody. Szkoda może mieć charakter rzeczywistego uszczerbku w majątku, utraconych korzyści, ale również odnosić się do renomy przedsiębiorstwa.

Nieuczciwa konkurencja, a prawo

Przepisy prawa przewidują rozwiązania, które pozwalają na tymczasowe uregulowanie sytuacji pomiędzy konkurentami na czas trwania postępowania sądowego. Odbywa się to w formie zabezpieczenia roszczenia do czasu wydania prawomocnego orzeczenia. Sąd może nałożyć na przedsiębiorcę, którego nieuczciwe działania zostały uprawdopodobnione, odpowiednie zakazy i obowiązki.

Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji należą do spraw własności intelektualnej, dlatego można w nich również żądać zabezpieczenia dowodów, a także wydania lub wyjawienia określonych materiałów i informacji przez inne osoby.

W razie podejrzenia, że inny przedsiębiorca dopuszcza się nieuczciwej konkurencji, przez co zagraża naszym interesom lub je narusza, warto skonsultować się z prawnikiem, który przeanalizuje sprawę i przedstawi możliwe środki zaradcze.

Kancelaria RGW pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku pytań z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji: info@rgw.com.pl.