• przygotowywania projektów umów z zawodnikami, menedżerami sportowymi oraz trenerami
  • ochrona wizerunku sportowców
  • obsługa prawna klubów sportowych
  • przygotowywanie dokumentów, m.in. statutu stowarzyszenia, regulaminu wewnętrznego, przekształcenie klubu w   spółkę, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
  • formułowanie i opiniowanie kontraktów, m. in.: zawodniczych, trenerskich, sponsorskich, na wykorzystanie wizerunku   klubu lub sportowca w reklamie
  • zapisy polubowne
  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
  • doradztwo prawne oraz reprezentacja w toku postępowań arbitrażowych