prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej(1)

By 18 października, 2019