Pouczenie kredytobiorcy przed unieważnieniem kredytu frankowego (2)

By 1 grudnia, 2022