Cybercrime prevention – Webinarium z 19 maja 2021 r.

By 21 maja, 2021Wydarzenia
WEBINARIUM CYBERCRIME PREVENTION(1)(1)
Piotr R. Graczyk adwokat

19 maja 2021 r. odbyło się webinarium pt. „Cybercrime prevention. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wykorzystania zasad polityki bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych”organizowane przez Kancelarię RGW we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

W trakcie webinarium prelegenci: adwokat Piotr R. Graczyk oraz adwokat Adama Baworowski zaprezentowali przedstawicielom firm zrzeszonych w Izbie najważniejsze informacje dotyczące prawnych aspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego w kontekście różnych form przestępczości internetowej, jak również zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej związanej z bezpieczeństwem danych, w tym ochroną danych osobowych.

cybercrime prevention

Rodzaje cyberataków

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładami najczęściej stosowanych przez cyberprzestępców ataków. Do takich ataków zalicza się ransomeware, wyłudzenia „na prezesa” czy podmianę numerów rachunków bankowych. Ponadto często spotykane jest tworzenie fałszywych sklepów internetowych. Włamanie do sieci może skutkować wyciekiem danych czy kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa. Stosowane w internecie nielegalne metody obejmują także phishing czy spoofing, czyli użycie oprogramowania podszywającego się w internecie pod znane firmy lub instytucje.

Polityka compliance – bezpieczeństwo teleinformatyczne

Prelegenci przedstawili również istotne zagadnienia związane z odpowiedzialnością przedsiębiorców, która może wyniknąć w związku z cyberatakami, a co za tym idzie z obowiązkami, które spoczywają na przedsiębiorcach w odniesieniu do bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej. Konieczne jest bowiem podjęcie każdorazowo analizy ryzyka związanego z danym rodzajem działalności, przygotowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników.

Ochrona danych osobowych

Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej ważną rolę odgrywają także przepisy o ochronie danych osobowych i nałożone na administratorów danych i podmioty przetwarzające przez RODO i ustawę o ochronie danych osobowych obowiązki. Po trzech latach obowiązywania RODO możliwe jest już poczynienie określonych spostrzeżeń na temat praktycznego funkcjonowania regulacji. W toku webinarium omówiono przykłady nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pieniężnych kar administracyjnych, a także przybliżono zasady nakładania tychże kar.

W przypadku pytań dotyczących tematyki cyberprzestępczości, ochrony danych osobowych, polityki compliance, odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią RGW.