Kontrola podatkowa i ryzyka karne związane z podatkiem VAT – prezentacja z 16.10.2018 r.

By 29 października, 2018PG, Wydarzenia
kontrola podatkowa
Anna Porębska adwokat

16 października 2018 r. odbyło się w ramach organizowanego regularnie przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą CFO-Forum spotkanie poświęcone tematyce kontroli skarbowej oraz ryzyk karnych i karno-skarbowych związanych z podatkiem VAT.

Spotkanie poprowadził adw. Piotr R. Graczyk z Kancelarii RGW wraz z  doradcą podatkowym Dominiką Cabaj.

Zaprezentowana przez prelegentów problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm członkowskich Izby.

Program wystąpienia objął takie zagadnienia jak:

  1. Zmiany w organizacji organów skarbowych – Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej i praktyczne znaczenie tych zmian dla przedsiębiorców
  2. Przebieg kontroli prowadzonej przez organy skarbowe – studium przypadku na podstawie kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz doświadczeń z innych kontroli
  3. Praktyczne porady dotyczące kontroli prowadzonej przez organy skarbowe
  4. Zasady odpowiedzialności w przypadku dopuszczenia się przestępstw skarbowych związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – studium przypadku
  5. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego w przypadku popełnienia przestępstw związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – nowe rodzaje przestępstw.

W toku spotkania uczestnicy mieli również okazję zadawać pytania oraz dyskutować na tematy związane z kontrolą podatkową w praktyce.

Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zamieszczamy prezentację pt. Kontrola skarbowa oraz podatkowa w praktyce – postępowanie organów podatkowych w razie wykrycia nieprawidłowości. Nowe ryzyka karne i karne skarbowe związane z podatkiem od towarów i usług”.