Międzynarodowe praktyki studenckie w Kancelarii RGW

By 18 lipca, 2019Wydarzenia
międzynarodowe praktyki studenckie rgw
Anna Porębska adwokat

Kancelaria RGW od początku swojej działalności (od 2007 r.) oferuje praktyki dla studentów i absolwentów prawa z krajów niemieckojęzycznych.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem ELSA w ramach programu STEP (Student Trainee Exchange Programme) już od 2013 r. umożliwiamy zainteresowanym polskim prawem i kulturą prawną studentom m.in. z Niemiec i Austrii zapoznanie się z realiami pracy w kancelarii adwokackiej.

Kancelaria RGW jest również jedną z dwóch zagranicznych firm, które biorą udział w programie REWIPRAXIS Uniwersytetu w Graz, oferując miejsce praktyk dla studentów prawa z Austrii.

Zaangażowanie Kancelarii RGW w programy międzynarodowych praktyk prawniczych, wspieranie karier zawodowych młodych prawników oraz wymiany kulturowej jest doceniane przez naszych partnerów:

Certyfikat uznania od ELSA International

Pismo z podziękowaniami za udział w programie REWIPRAXIS Uniwersytetu w Graz: