Powołanie mecenasa Piotra R. Graczyka na arbitra i Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

By 10 lutego, 2016PG
Powołanie mecenasa Piotra R. Graczyka na arbitra i Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
Anna Porębska adwokat

2 lutego 2016 r. mecenas Piotr R. Graczyk, wspólnik zarządzający Kancelarii RGW, został wybrany członkiem Rady Trybunału i Sekretarzem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na kadencję 2016-2019.

Mecenas Graczyk już po raz kolejny pełni funkcję arbitra Trybunału (uprzednio w kadencji 2012-2015). Kadencja obecnego składu Trybunału rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do końca roku 2019.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim jest stałym sądem polubownym, powstałym w 1994 roku. Działalność Trybunału oparta jest na ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na Statucie i Regulaminach Trybunału. Trybunał działa nie tylko jaki stały sąd polubowny, ale rozstrzyga również spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Zdjęcie ze Zgromadzenia Arbitrów 2016