wspólnicy kancelarii rgw

WOJCIECH ROCŁAWSKI

Rechtsanwalt & Radca prawny

Wojciech Rocławski jest od 1999 r. niemieckim adwokatem (Rechtsanwalt), obecnie wpisanym na listę adwokatów w Berlinie oraz od 2003 r. polskim radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych w Warszawie.

Mecenas Rocławski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa umów handlowych. Doradza w transakcjach typu M&A, project finance, nabywaniu przedsiębiorstw, obrocie udziałami oraz łączeniu i podziale podmiotów gospodarczych. Przygotowuje transakcje handlowe, prowadzi procesy negocjacyjne oraz posiada szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących praktyk handlowych.

Mecenas Rocławski bierze aktywny udział w kompleksowej obsłudze prawnej dużych projektów a także doradza przedsiębiorcom w ich bieżących problemach prawnych.
Prowadzi sprawy przed Prezesem Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawy prawa antymonopolowego), między innymi w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz porozumień ograniczających konkurencję. Zastępuje również Klientów w postępowaniach przed właściwymi urzędami i sądami ochrony konkurencji w Unii Europejskiej.

Będąc niemieckim adwokatem oraz polskim radcą prawnym Mecenas Rocławski uczestniczy w wielu złożonych transakcjach międzynarodowych, gdzie zastosowanie znajdują obydwa reżimy prawne oraz prawo europejskie. Klienci, na rzecz których Mecenas Rocławski świadczy pomoc prawną, działają w obszarze wielu branż gospodarki, w szczególności w branży chemicznej, logistycznej, energetycznej, mediów, telekomunikacji, a także działają w sektorze, gdzie występują zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska.

W kręgu zainteresowań Mecenasa Rocławskiego szczególne miejsce zajmuje problematyka odnawialnych źródeł energii.

W Kancelarii RGW Mecenas Rocławski przewodniczy Zespołowi Prawa Gospodarczego. W ramach Zespołu Prawa Gospodarczego opracowany został spójny program obsługi przedsiębiorców, polegający na zapewnieniu Mandantom Kancelarii jednolitej i wszechstronnej pomocy prawnej z uwzględnieniem aspektów doradztwa podatkowego.
Mecenas Rocławski jest wykładowcą na uczelni Institut für Umweltmanagement an der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin.

Wojciech Rocławski jest absolwentem Wydziału Prawa Freie Universität w Berlinie, członkiem Berlińskiej Izby Adwokackiej, Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich (DAV).

Mecenas Roclawski jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii RGW.

Kontakt: w.roclawski@rgw.com.pl

0_13_opt

PIOTR R. GRACZYK

Adwokat

Piotr R. Graczyk jest Adwokatem. Ukończył aplikację adwokacką i złożył zawodowy egzamin adwokacki w grudniu 2005 r., uzyskując wpis na listę adwokatów w styczniu 2006 r.

Mecenas Graczyk posiada długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności zaś w zakresie prawa karnego gospodarczego. Adwokat Piotr R. Graczyk reprezentuje wysoce wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w postępowaniach karnych w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ponadto świadczy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego przedsiębiorstwom pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes). W postępowaniach z zakresu nieuczciwej konkurencji Mecenas Graczyk opracowuje i planuje wszechstronną pomoc prawną z uwzględnieniem charakteru i sposobu dochodzenia roszczeń również na drodze cywilnoprawnej. Doświadczenie Adwokata Graczyka we współpracy z przedsiębiorstwami o wysoce technicznym przedmiocie działalności czyni udzielaną przez niego pomoc prawną spójną i jednolitą.

Sprawy związane z przestępczością gospodarczą stały się główną osią działalności Mecenasa Graczyka, która to specjalizacja czyni Kancelarię RGW rozpoznawalną na rynku jako podmiot wysoce doświadczony. Główną siłą świadczenia pomocy prawnej w tymże zakresie jest zapewnienie klientom wszechstronnego doradztwa. Mecenas Graczyk prowadzi również seminaria dla przedsiębiorców zrzeszonych w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej o tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz jest Redaktorem naczelnym Unfair Competition & Compliance Law Portal, poświęconego prawu zwalczania nieuczciwej konkurencji i zagadnieniom pokrewnym w trzech porządkach prawnych – Polski, Niemiec i Francji. Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz Klientów korporacyjnych. Doświadczenie Mecenasa Graczyka w ramach prawa korporacyjnego obejmuje przygotowywanie umów spółek, statutów, walnych zgromadzeń, jak również opiniowanie transakcji z zakresu projektów joint-venture, w tym związanych z transferem nowoczesnych technologii.

Piotr R. Graczyk jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), Studiów Prawa Amerykańskiego University of Florida, G. Lewin College of Law USA, stypendystą DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst – Universität Saarbrücken, Niemcy, członkiem Łódzkiej Izby Adwokackiej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.Mecenas Graczyk pełnił w latach 2012-2015 funkcję Arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz członka Rady Trybunału i został powołany do pełnienia funkcji Arbitra oraz członka Rady Trybunału pełniącego funkcję Sekretarza Trybunału w kadencji 2016-2019.

Mecenas Graczyk jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii RGW.

Kontakt: p.graczyk@rgw.com.pl