Logotyp_consulegis

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RGW WARSZAWA

RGW BERLIN

Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna jest obecna na rynku usług prawnych od lutego 2007 r.

RGW oferuje specjalistyczną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

 • Kancelaria RGW świadczy usługi prawne głównie na rzecz przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru krajów niemieckojęzycznych.
 • Do dyspozycji Klientów RGW pozostają polscy adwokaci, radcowie prawni, niemiecki adwokat oraz aplikanci i prawnicy.
 • Z Kancelarią współpracują ponadto polscy i zagraniczni prawnicy różnych specjalizacji, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i inni doradcy z wieloletnim doświadczeniem.
 • Zespół RGW zajmuje się zarówno projektami o dużej skali, jak i rozwiązywaniem bieżących problemów Klientów, z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży.

RGW doradza m.in. w następujących dziedzinach prawa:

Założeniem Kancelarii RGW jest wykonywanie usług prawnych z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy.

W celu skutecznego i wszechstronnego świadczenia pomocy prawnej Zespół Kancelarii RGW współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z:

 • doradcami podatkowymi,
 • specjalistami z zakresu wycen,
 • rzecznikami patentowymi,
 • tłumaczami przysięgłymi,
 • konsultantami z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania,
 • zagranicznymi kancelariami prawniczymi, w szczególności z obszaru Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Nasi doradcy biegle władają językami obcymi: niemieckim oraz angielskim, dzięki czemu mogą świadczyć pomoc prawną w opracowywaniu projektów międzynarodowych, charakterystycznych dla Klientów działających w ramach grup kapitałowych, holdingów oraz na rzecz inwestorów zagranicznych.

Kancelaria Prawna RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy przynależy do organizacji związanych z działalnością podmiotów gospodarczych oraz bierze czynny udział w przedsięwzięciach na rzecz promocji przedsiębiorczości.

Jako jedyna w Polsce Kancelaria RGW należy do Stowarzyszenia Consulegis, zrzeszającego kancelarie prawnicze z całego świata. Ponadto RGW jest członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

Kancelaria RGW oraz jej Wspólnicy zostali zamieszczeni na liście podmiotów świadczących pomoc prawną dla klientów niemieckojęzycznych, dostępnej na stronie internetowej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo handlowe
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo niemieckie
 • doradztwo w zakresie prawa niemieckiego po polsku i niemiecku
 • reprezentacja przed niemieckimi sądami i urzędami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • usługi świadczone przez RGW Roclawski Rechtsanwälte

Aktualności

Najnowsze wpisy / Zobacz wszystkie wpisy

IMG_1788

Konferencja CONSULEGIS 2016 w Mediolanie

| Bez kategorii | No Comments

W dniach 4-8 maja 2016 r. wspólnicy Kancelarii RGW wzięli udział w kolejnej konferencji Stowarzyszenia Firm Prawniczych CONSULEGIS. Tym razem przedstawiciele firm członkowskich spotkali się w Mediolanie – stolicy mody,…

TAS

Powołanie mecenasa Piotra R. Graczyka na arbitra i Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

| Bez kategorii | No Comments

2 lutego 2016 r. mecenas Piotr R. Graczyk, wspólnik zarządzający Kancelarii RGW, został wybrany członkiem Rady Trybunału i Sekretarzem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na kadencję 2016-2019….

Photo, diploma, mortarboard and books
Color
High res

Rozstrzygnięcie konkursu na pracę magisterską

| Bez kategorii | No Comments

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej w składzie: adwokat Piotr R. Graczyk jako przewodniczący adwokat dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM radca prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski laureatem I edycji…

KPK komentarz praktyczny

Dr hab. Wojciech Cieślak współredaktorem praktycznego komentarza do KPK

| Bez kategorii | No Comments

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się ostatnio publikacja „Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian” pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Kazimierza J. Pawelca oraz Igora Tulei. Jest to zbiorowy komentarz do przepisów…