RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RGW WARSZAWA

RGW BERLIN

Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna jest obecna na rynku usług prawnych od lutego 2007 r.

RGW oferuje specjalistyczną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

 • Kancelaria RGW świadczy usługi prawne głównie na rzecz przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru krajów niemieckojęzycznych.
 • Do dyspozycji Klientów RGW pozostają polscy adwokaci, radcowie prawni, niemiecki adwokat oraz aplikanci i prawnicy.
 • Z Kancelarią współpracują ponadto polscy i zagraniczni prawnicy różnych specjalizacji, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i inni doradcy z wieloletnim doświadczeniem.
 • Zespół RGW zajmuje się zarówno projektami o dużej skali, jak i rozwiązywaniem bieżących problemów Klientów, z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży.

RGW doradza m.in. w następujących dziedzinach prawa:

Założeniem Kancelarii RGW jest wykonywanie usług prawnych z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy.

W celu skutecznego i wszechstronnego świadczenia pomocy prawnej Zespół Kancelarii RGW współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z:

 • doradcami podatkowymi,
 • specjalistami z zakresu wycen,
 • rzecznikami patentowymi,
 • tłumaczami przysięgłymi,
 • konsultantami z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania,
 • zagranicznymi kancelariami prawniczymi, w szczególności z obszaru Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Nasi doradcy biegle władają językami obcymi: niemieckim oraz angielskim, dzięki czemu mogą świadczyć pomoc prawną w opracowywaniu projektów międzynarodowych, charakterystycznych dla Klientów działających w ramach grup kapitałowych, holdingów oraz na rzecz inwestorów zagranicznych.

Kancelaria Prawna RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy przynależy do organizacji związanych z działalnością podmiotów gospodarczych oraz bierze czynny udział w przedsięwzięciach na rzecz promocji przedsiębiorczości.

Jako jedyna w Polsce Kancelaria RGW należy do Stowarzyszenia Consulegis, zrzeszającego kancelarie prawnicze z całego świata. Ponadto RGW jest członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

Kancelaria RGW oraz jej Wspólnicy zostali zamieszczeni na liście podmiotów świadczących pomoc prawną dla klientów niemieckojęzycznych, dostępnej na stronie internetowej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo handlowe
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo niemieckie
 • doradztwo w zakresie prawa niemieckiego po polsku i niemiecku
 • reprezentacja przed niemieckimi sądami i urzędami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • usługi świadczone przez RGW Roclawski Rechtsanwälte

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Economic Criminal Law – Specialist of the Year 2017

| Uncategorized | No Comments

Kancelaria RGW w otrzymała nagrodę Economic Criminal Law – Specialist of the Year w rankingu opublikowanym przez magazyn Acquisition International. Coroczne nagrody Legal Awards 2017 przyznawane są kancelariom, które wyróżniają…

Kredyty-Frankowe-Infolinia

Kredyty frankowe – infolinia

| Uncategorized | No Comments

Kredyty frankowe  – infolinia Posiadają Państwo kredyt frankowy? Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują wobec Banku? Zapraszamy do skorzystania z infolinii Kancelarii RGW oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi…

„Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“

| Uncategorized | No Comments

Kancelaria RGW od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z Austrii w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W związku z powyższym, Wspólnicy zarządzający Kancelarii RGW – Radca Prawny…

Udział Kancelarii RGW w giełdzie praktyk REWIPRAXIS

| Uncategorized | No Comments

W związku z udziałem w programie REWIPRAXIS, Kancelaria RGW zaoferowała miejsca odbywania praktyk dla studentów prawa Uniwersytetu w Graz w Austrii. REWIPRAXIS to organizowana przez austriacki Uniwersytet w Graz giełda…