Consulegis_Header_72dpi

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RGW WARSZAWA

RGW BERLIN

Aktualności

Adw. Piotr R. Graczyk po raz trzeci Sekretarzem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu

| PG, Pomoc prawna, Wydarzenia | No Comments

Miło jest nam poinformować, że adwokat Piotr R. Graczyk po raz kolejny został zaprzysiężony na arbitra w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Czwarta już kadencja Trybunału, w…

czyn nieuczciwej konkurencji a obowiązek odszkodowawczy wynajmującego

Nierówne traktowanie najemców jako czyn nieuczciwej konkurencji a obowiązek odszkodowawczy wynajmującego

| Pomoc prawna, Zmiany w prawie | No Comments
Anna Porebska, L.LM. adwokat Zasady uczciwej konkurencji muszą być uwzględniane przez wynajmujących, którzy w ramach swojej działalności wynajmują powierzchnie na rzecz różnych przedsiębiorców, jak ma to miejsce na przykład w...
uokik maj 2023 zmiany w ustawie dyrektywa ecn+

Ważne zmiany w prawie ochrony konkurencji

| Pomoc prawna, Zmiany w prawie | No Comments
Piotr R. Graczyk adwokat 20 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy ECN+ (Dyrektywa...

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo handlowe
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo niemieckie
 • doradztwo w zakresie prawa niemieckiego po polsku i niemiecku
 • reprezentacja przed niemieckimi sądami i urzędami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • usługi świadczone przez RGW Roclawski Rechtsanwälte