RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RGW WARSZAWA

RGW BERLIN

Aktualności

Działalność koncesjonowana

Działalność koncesjonowana – co powinieneś wiedzieć na początek

| Pomoc prawna | No Comments
Wymóg uzyskania koncesji uprawniającej do wykonywania działalności w pewnych dziedzinach gospodarki jest odstępstwem od generalnej zasady swobody działalności gospodarczej. Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności warto zorientować się, czy nie będzie...
Szkoda transportowa

Szkoda transportowa – zasady odpowiedzialności przewoźnika

| Pomoc prawna | No Comments
Transport towarów wiąże się z ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, całkowitej lub częściowej utraty przewożonego towaru. Szkody transportowe mogą powstać zarówno w trakcie przewozu krajowego, jak i międzynarodowego. W każdym z tych...

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

| Pomoc prawna | No Comments
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z różnego rodzaju ryzykiem, a nietrafne decyzje lub niesprzyjająca sytuacja na rynku mogą skończyć się niewypłacalnością przedsiębiorcy. Podstawy do złożenia wniosku o upadłość Niewypłacalność oznacza...

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo handlowe
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo niemieckie
 • doradztwo w zakresie prawa niemieckiego po polsku i niemiecku
 • reprezentacja przed niemieckimi sądami i urzędami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • usługi świadczone przez RGW Roclawski Rechtsanwälte