Prawomocny wyrok w sprawie kredytu denominowanego dawnego Fortis Bank S.A.

By 22 lipca, 2022Wydarzenia
Piotr R. Graczyk adwokat

22 lipca 2022 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie dotyczącej kredytu denominowanego zawartego z dawnym Fortis Bank S.A.

Przypomnijmy, że 10 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXV GC 1473/17 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów jest nieważna w całości i na podstawie teorii salda oddalił powództwo o zapłatę. Było to pierwsze orzeczenie, w którym ten konkretny wzorzec umowny został uznany za niezgodny z prawem. O wyroku Sądu I instancji pisaliśmy tutaj.

Na skutek apelacji Powodów, zaskarżającej wyrok w części, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził na rzecz naszych Klientów żądaną kwotę. Sąd II instancji uznał, że umowa jest nieważna, co wynika z zastosowania w niej niedozwolonych postanowień umownych i niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego w stosunku do konsumentów.

W związku z nieważnością umowy i zgodnie  teorią dwóch kondykcji, o której zastosowaniu kategorycznie przesądził Sąd Najwyższy w co najmniej dwóch swoich uchwałach, Powodom należy się zwrot całości świadczeń spełnionych na jej podstawie.

Wyrok jest prawomocny.

Powodów reprezentowali pełnomocnicy adw. Piotr R. Graczyk oraz adw. Anna Porębska z Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna.

Po więcej informacji dotyczącej spraw „kredytów frankowych” zapraszamy również na bloga Pułapki frankowe.