Dane kontaktowe:

e-mail: apr@rgw.com.pl
tel. +48 22 883 62 50
Pobierz vCard

Vita:

 • Adwokat od 2017 r.
 • Tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 2016 r.
 • Zastępca redaktora naczelnego „Unfair Competition & Compliance Law Portal”

Doświadczenie

Adwokat Anna Porębska posiada doświadczenie w sprawach cywilnych i gospodarczych, w sporach sądowych z zakresu prawa transportowego, a także w postępowaniach z elementem transgranicznym.

Doradza również klientom niemieckojęzycznym. Ponadto jej zainteresowania dotyczą prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych, prawa konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.

Przykładowe projekty:
 • opracowywanie strategii procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i szeroko pojętego prawa gospodarczego,
 • postępowania sądowe dotyczące roszczeń z tytułu ochrony dóbr osobistych przedsiębiorcy, czynów nieuczciwej konkurencji, roszczeń umownych,
 • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • reprezentacja przewoźników i spedytorów w postępowaniach sądowych dotyczących szkód transportowych, zarówno opartych na przepisach prawa międzynarodowego (Konwencja CMR), jak i polskiego prawa przewozowego,
 • przygotowywanie umów i opinii prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, dotyczących m.in. know-how, korzystania ze znaków towarowych, wzorów przemysłowych,
 • sporządzanie opinii prawnych i dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, prowadzenie szkoleń dla pracowników,
 • postępowania przed Urzędem Patentowym RP oraz przez Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 • obsługa transakcji z elementami transgranicznymi dotyczącymi nabycia udziałów, nieruchomości, praw własności intelektualnej, wierzytelności,
 • reprezentacja kredytobiorców w sprawach przeciwko bankom w zakresie roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”.
Poprzednie miejsca zatrudnienia:

MWW Rechtsanwälte, Bonn

Wykształcenie

 • Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka (2014-2016)
 • Uniwersytet w Bonn w Niemczech, studia podyplomowe „Prawo niemieckie” (2011-2013)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2006-2011)
 • Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej (2006-2010)
 • Uniwersytet w Hamburgu w Niemczech (2010-2011)
 • Uniwersytet w Bonn w Niemczech (2009-2010)
 • Uniwersytet w Saarbrücken w Niemczech (2009)

Języki

 • Język polski
 • Język niemiecki
 • Język angielski

Publikacje

Preferowane praktyki:

Prawo własności intelektualnej

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo transportowe

Prawo europejskie i międzynarodowe prywatne
Wybrane obsługiwane branże:
Polecane projekty Kancelarii RGW:
Aktualności:

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w trakcie pandemii COVID-19

| APR, PG, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla wielu przedsiębiorców ograniczenia wprowadzone przez polskie władze w związku z pandemią COVID-19 oznaczały całkowite pozbawienie lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji doszło do powstania po stronie…

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił do ponownego rozpoznania niekorzystny dla konsumenta wyrok w sprawie frankowej

| APR, WRO, Wydarzenia | No Comments

27 grudnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację wniesioną przez kredytobiorcę występującego po stronie powodowej i uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, oddalający powództwo o…

Sukcesja przedsiębiorstwa – rozwiązanie problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy

| APR, Branża produkcyjna, Transport, Wydarzenia | No Comments
25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem...

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| APR, Gospodarka odpadami, Transport, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa…

Cykl „Zmiany w prawie” – Nowelizacja ustawy o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO, Wydarzenia | No Comments
W ramach cyklu "Zmiany w prawie" Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa materiał, który w zwięzłej i przystępnej formie wyjaśnia, jakie zmiany wprowadzone zostały w ustawie o odpadach z 14 grudnia...

Monitoring w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

| APR, Branża produkcyjna, IP, Wydarzenia | No Comments

30 września 2018 r. minął okres przejściowy, który Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyznaczył przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących monitoringu w miejscu pracy. W ustawie o ochronie…

Ważne zmiany w ustawie o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO | No Comments

Nowelizacja ustawy o odpadach 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP…

Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa?

| APR, IP, PG | No Comments
Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa? W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu i nowoczesnych technologii, które ułatwiają nam codzienne...

Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej odsłonie

| APR, Branża produkcyjna, Chemia, PG, WOC | No Comments
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - projekt 9 czerwca 2018 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w...

Kancelaria RGW i Ambasada Austrii zapraszają na seminarium dot. RODO

| APR, Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW wspólnie z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii w Polsce – Advantage Austria – organizują seminarium w ramach Austrian Business Circle pt. „Jakie zmiany przynosi RODO dla przedsiębiorców działających w…

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

| APR, IP | No Comments

Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej stosowane będą jednolite reguły dotyczące ochrony danych osobowych. Pozostało zatem niewiele czasu na wdrożenie nowych regulacji poprzez dostosowanie istniejącego systemu ochrony…

Anna Porębska laureatką Dr. Thomas Marx Award 2014

| APR | No Comments

Informujemy, że Anna Porębska, aplikant adwokacki z Kancelarii RGW została zwyciężczynią konkursu „Dr. Thomas Marx Award 2014”, organizowanego przez Stowarzyszenie CONSULEGIS EWIV z siedzibą w Monachium. Wyniki Konkursu ogłoszono w…