Dane kontaktowe:

e-mail: wro@rgw.com.pl
tel. +48 22 883 62 50
Pobierz vCard

Vita:

 • Rechtsanwalt (niemiecki adwokat) od 1999 r.
 • Radca prawny od 2003 r.
 • Wspólnik Kancelarii RGW od lutego 2007 r.
 • Zarządzający Kancelarią RGW Roclawski Rechtsanwälte w Berlinie od kwietnia 2014 r.
 • Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“ („Zaufany adwokat Wydziału Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Warszawie”) od lipca 2017 r.

Doświadczenie

Mecenas Rocławski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa umów handlowych. Doradza w transakcjach typu M&A, project finance, nabywaniu przedsiębiorstw, obrocie udziałami oraz łączeniu i podziale podmiotów gospodarczych.

Mecenas Rocławski posiada również wieloletnie doświadczenie w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi. Realizuje projekty związane z prawem ochrony środowiska, gospodarką odpadami i prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Prowadzi sprawy przed Prezesem Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawy prawa antymonopolowego), między innymi w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz porozumień ograniczających konkurencję. Zastępuje również Klientów w postępowaniach przed właściwymi urzędami i sądami ochrony konkurencji w Unii Europejskiej.

Przykładowe projekty:
 • reprezentacja przedsiębiorców przez Komisją Europejską, Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie praktyk ograniczających konkurencję,
 • postępowania przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji,
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących szkód transportowych opartych na Konwencji CMR oraz przepisach krajowych,
 • doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami, środowiskowych aspektów inwestycji,
 • postępowania administracyjne dotyczące rejestracji środków ochrony roślin oraz nawozów
Poprzednie miejsca zatrudnienia:

Allen & Overy, Warszawa
Haarmann Hemmelrath, Monachium

 

 

Wykształcenie

 • II Egzamin Państwowy w Niemczech (1999)
 • Kammergericht, Berlin, aplikacja (1997-1999)
 • I Egzamin Państwowy w Niemczech (1997)
 • Wolny Uniwersytet w Berlinie, Wydział Prawa (1992-1997)

Języki

 • Język polski
 • Język niemiecki
 • Język angielski

Publikacje

Preferowane praktyki:

Prawo inwestycji

Prawo transportowe

Prawo ochrony środowiska

Prawo energetyczne
Wybrane obsługiwane branże:
Polecane projekty Kancelarii RGW:
Aktualności:

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w trakcie pandemii COVID-19

| APR, PG, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla wielu przedsiębiorców ograniczenia wprowadzone przez polskie władze w związku z pandemią COVID-19 oznaczały całkowite pozbawienie lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji doszło do powstania po stronie…

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił do ponownego rozpoznania niekorzystny dla konsumenta wyrok w sprawie frankowej

| APR, WRO, Wydarzenia | No Comments

27 grudnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację wniesioną przez kredytobiorcę występującego po stronie powodowej i uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, oddalający powództwo o…

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| APR, Gospodarka odpadami, Transport, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa…

Cykl “Zmiany w prawie” – Nowelizacja ustawy o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO, Wydarzenia | No Comments
W ramach cyklu "Zmiany w prawie" Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa materiał, który w zwięzłej i przystępnej formie wyjaśnia, jakie zmiany wprowadzone zostały w ustawie o odpadach z 14 grudnia...

Ważne zmiany w ustawie o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO | No Comments

Nowelizacja ustawy o odpadach 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP…

„Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“

| PG, WRO | No Comments

Kancelaria RGW od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z Austrii w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W związku z powyższym, Wspólnicy zarządzający Kancelarii RGW – Radca Prawny…

Patronat Kancelarii RGW nad drugą edycją konferencji Polish Tech Night

| WRO | No Comments

Kancelaria RGW objęła patronatem drugą edycję konferencji Polish Tech Night, która odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w Berlinie. Celem Polish Tech Night jest stworzenie płaszczyzny międzynarodowej współpracy między przedsiębiorcami…

Raport Banku Światowego “Enabling the Business of Agriculture 2017”

| WRO | No Comments

Bank Światowy opublikował raport pt. “Enabling the Business of Agriculture 2017” (EBA), który został opracowany m.in. przy udziale Radcy Prawnego & Rechtsanwalta Wojciecha Rocławskiego, wspólnika Kancelarii RGW. EBA 2017 to…

Certyfikat Uznania Banku Światowego dla Mecenasa Wojciecha Rocławskiego

| WRO | No Comments

Radca Prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski, wspólnik Kancelarii RGW, został uhonorowany Certyfikatem Uznania od zespołu Enabling the Business of Agriculture działającego przy Banku Światowym za nieoceniony wkład w opracowanie raportu…

Magazyn Acquisition International ogłosił zwycięzców w plebiscycie 2016 Legal Awards

| WRO | No Comments

Kancelaria RGW otrzymała nagrodę Commercial Lawyer of the Year – Poland w plebiscycie 2016 Legal Awards, przyznawaną co roku przez międzynarodowy magazyn Acquisition International. Coroczny ranking Acquisition International to przewodnik…

RGW Firmą Roku 2014 w kategorii Commercial Contracts według magazynu ICFM

| WRO | No Comments
W opublikowanym przez czasopismo InterContinental Finance Magazine plebiscycie Law Awards 2014, Kancelaria RGW uzyskała tytuł Commercial Contracts Law Firm of the Year. Corocznie redakcja ICFM dokonuje wyboru firm prawniczych z...

Biuro Kancelarii RGW w Berlinie

| WRO | No Comments
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01 maja 2014 r. rozpoczęło działalność nowe biuro Kancelarii RGW w Berlinie przy ul. Marburger Straße 16. Kancelaria RGW Rocławski Rechtsanwälte świadczy pomoc prawną...